„K odprodeji restaurace máme už konečně zpracovnou dokumentaci," potvrdil při nedávné tiskovce starosta Benešova Petr Hostek s tím, že vyvolávací cena je odvozena od technického stavu objektu.

„Včetně pozemků, které tvoří značnou část ceny, má celý objekt podle znalce hodnotu dvanácti milionů korun," upřesnil starosta.

Po zveřejnění záměru město začne hledat zájemce, kteří by atypický objekt, který měl kdysi lákat k návštěvě expozice České republiky při světové výstavě, koupili. Je 12 milionů korun českých v atraktivní lokalitě na dohled od světově proslulého státního zámku a v dojezdové vzdálenosti od českého hlavního města, málo?

To je podle starosty věc názoru. Pozemky tam sice mají velkou cenu, avšak případné zbourání Nové myslivny a stavba nového objektu by narážela na schvalovací proces památkářů. A jejich dobrozdání je nejisté. Vodní zdroj Nové myslivny slouží současně i nedaleké provozovně Lesního závodu Konopiště LČR. Také čistírna odpadních vod má podle starosty své za sebou a budoucí vlastník restaurace ji bude muset renovovat. Ani to ale nemusí být poslední problém, který bude muset řešit nový vlastník konopišťské restaurace.

„Pokud restauraci koupí někdo jiný, než současný nájemce, o němž zatím nevím, jestli se o ni bude vůbec ucházet, bude muset počítat s tím, že objekt dostane bez mobiliáře," řekl starosta Benešova Petr Hostek a připomněl, že právě zařízení restaurace zajistil ze svých peněz její současný nájemce.

„Židlemi a stoly počínaje, přes postele a elektrospotřebiče v ubytovací části Nové myslivny a vybavením kuchyně konče," dodal benešovský starosta, i když pamětnice plesů, které se tam dříve zhusta konávaly tvrdí, že stoly a židle jsou v objektu staré, původní.

"Nájemce tady postavil jen bar," uvedla při nedávné návštěvě Nové myslivny.


Objekt je ale i tak velmi komplikovaný a bude potřeba ho poměrně silnou investicí rekonstruovat. Komplikacím, které by to mohlo přinést v podobě dlouhodobě uzavřeného a chátrajícího objektu, se chce město postavit sestavením prodejní smlouvy.


„Jednou z podmínek při prodeji bude klauzule, že do určité doby musí být zařízení rekonstruováno nebo bude muset být při rekonstrukci v provozu a sloužit svému původnímu účelu," řekl lídr benešovské radnice.

Pokud tomu tak nebude, smlouva podle starosty pozbude platnosti a objekt zůstane v majetku města. Podobně, jako je tomu například u Hotelu Pošta.

Cena 12 milionů korun je základní cena a přijde-li někdo s vyšší nabídkou, město ji podle starosty akceptuje.

„Nedovedu si ale představit, že by někdo dal více, než patnáct milionů," dodal Petr Hostek.

Restaurace Nová myslivna vyrostla u Benešova začátkem sedmdesátých lét minulého století zvláštní souhrou okolností. Objekt měl sloužit při Světové výstavě v Montrealu v roce 1967 jako pavilon České republiky. Do Kanady prý však nikdy neodcestoval. Při normalizaci pak rozhodla strana a vláda o umístění v Konopišti. Zajímavá dřevostavba není tepelně izolovaná a velká okna dávají tušit značné tepelné a tím i finanční ztráty. Proto je tam provoz jen v létě.