U konopišťského hlavního parkoviště totiž oba podnikatelé vlastní objekty, které sami vybudovali. Ale vzhledem k tomu, že stavěli na pronajaté půdě, jsou dosud, a to až do zapsání na list vlastnictví na Katastrálním úřadě Benešov, vedeny objekty jako stavby dočasné. A právě sjednocení vlastnictví stavby s půdou pod ní, nyní umožnili zastupitelé.

Než se místní politici dostali k samotnému hlasování, rozeběhla se v sále KD Karlov poměrně dlouhá diskuse.

První do ní vstoupil Jiří Švadlena (ANO 2011), který se ptal na to, proč v roce 1996 získal František Paluš dvě stě metrů čtverečních v Konopišti do nájmu za 283 korun za metr a rok, zatímco Roman Kniha o tři roky později měl nájemní cenu za poloviční výměru 935 korun za metr a rok.

„Proč to tak bylo, nevíme. Nevíme ani to, kdo takové částky domlouval," přiznal starosta Benešova Jaroslav Hlavnička (VPM)
.
Starostou byl tehdy Mojmír Chromý, místostarostou Jiří Jandač (oba ODS). Ze současného zastupitelstva v tehdejším působili také Ivan Cinka (KSČM), Jaroslav Duras (ČSSD) a František Rousek (TOP 09). Nikdo z nich ale k tehdejší úmluvě nyní nic neřekl.

Podle Jiřího Švadleny mají pozemky v Konopišti vyšší hodnotu, než požadovanou tisícikorunu.

Na to mu starosta odvětil, že se jedná o zastavěný pozemek a není možné na něm vybudovat nic jiného.

„Abychom se dostali k pozemkům, které bychom případně poté prodali za vyšší cenu, museli bychom vykoupit tamní objekty a zaplatit jejich demolici a likvidaci suti," připomněl starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

Zastupitel KSČM Michal Budlovský navrhoval, aby si město pozemky ponechalo a dál je podnikatelům pronajímalo, protože prodejní cena je příliš nízká. Současně napadl i znalecký posudek, z nějž tvorba prodejní ceny vycházela, ale jeho protinávrh o tom, zastupitelé zamítli.

„Ať pan Paluš a Kniha zaplatí nejméně patnáctkrát více, nebo spíš dvacetkrát víc," horoval za navýšení prodejní ceny Michal Budlovský.

Prodej za navrženou cenu naopak hájil Petr Střelka (ANO 2011), když připomněl, že obchody jsou na parkovišti v Konopišti pouze sezonní záležitostí a to od května do září.