Obecně závaznou vyhláškou. Právě ji projedná zastupitelstvo města. Schvalovat ji ale nejspíš bude až na poslední letošní schůzi, 12. prosince.

Zda ji schválí, bude také záviset na návrhu rady města. Ta stejné téma prodiskutuje ještě před tím. Její členové si k tomu už ve středu, z posledního setkání na radnici, domů odnesli k nastudování několikastránkový spis.

„Až dosud jsme další povolování heren odmítali, nyní půjdeme ještě dál, budeme je moci zakázat,“ tvrdí Tichovský.

Benešov činnost už téměř všech videoterminálů, které se nacházely v prostorách pronajímaných městem, ukončil. V provozu zůstávají ještě ty, kde smlouva s provozovatelem platí dál.

„Ty zatím necháme až do doby, kdy staré smlouvy doběhnou,“ vysvětlil místostarosta.

Stranou, bez možnosti městem ovlivňovat chod pomocí ukončení nájemní smlouvy, dosud stojí herny v soukromých prostorách. I na ně si ale hodlá město posvítit.

„Bude nyní záležet na tom jak, zda úplně nebo jen nějakým způsobem částečně, omezíme jejich provoz,“ dodal Tichovský, ale připustil, že právě herny nezanedbatelným dílem plní městskou kasu.

Do ní každoročně přesouvají majitelé heren plných osm milionů korun!

Na jednu stranu je tak Benešov rád, že získává z heren peníze, na druhou ale musí kvůli nim řešit také problémy. Často i kriminálního charakteru.

„Herny patří k nejspolehlivějším plátcům daní,“ potvrdila tajemnice MěÚ Benešov Miluše Stibůrková.

Důvody k takové disciplíně jsou podle místostarosty Romana Tichovského nasnadě.
„Pokud by něco porušili, tak okamžitě končí a oni to moc dobře vědí,“ dodal.