Tak se jmenovala akce, jejímž pořadatelem byla adventistická nadace pro pomoc a rozvoj ADRA. Ta při velikonoční sbírce vybrala v Benešově 30521 korun. Další 4760 věnovali do sbírky lidé v Sázavě.
Během sbírky se kašna na benešovském Masarykově náměstí proměnila doslova v „malířský ateliér“, v němž se ve snaze zapojit se do konkrétní pomoci lidem v nouzi vystřídalo v malování okolo sta dětí ze základních škol ve městě – Jiráskovy, Karlova i Dukelské. Celý den pak po městě se svými kasičkami obcházeli pro věc nadšení studenti Teologického semináře ze Sázavy, kteří se rozhodli humanitární organizaci ADRA podpořit vlastními silami.
V podvečer téhož dne se „proměnila“ kašna podruhé, tentokrát však v pestrobarevnou obrazárnu, kde bylo možné zakoupit za minimální částku 30 Kč vybraný obrázek a přispět tak do pokladničky i jinou formou.
Součástí sbírky v Sázavě byla navíc výstava fotografií z loňských povodní, jejichž následky pomáhala ADRA ve spolupráci se studenty místního teologického semináře odstraňovat.
Výtěžek velikonoční sbírky bude použit nejen na dobročinné účely v postižených oblastech doma i ve světě, ale též třetina prostředků sbírky bude použita na konkrétní projekty přímo v regionu.
ADRA touto celorepublikovou sbírkou navázala na tradici pravidelných sbírek v období Velikonoc, z jejichž výtěžku byly v minulých letech financovány zahraniční i domácí projekty v celkové hodnotě téměř šestnácti milionů korun. Tedy například povodně v ČR, zemětřesení v Pákistánu a Íránu, rozvojové projekty na Balkáně a jiné. Na stanovištích ADRY byly v průběhu sbírky k dispozici informace o těchto aktivitách.
ADRA ČR působí v České republice od roku 1992. Pomáhá lidem v nouzi v zahraničí i u nás