Jako první se na start za slunečného počasí postavili nejmenší, chlapci a dívky do roku narození 2008. Jejich trať měřila 380 metrů (od kamenného mostu přes Blanici pod Čínským pavilonem na točnu k zimnímu stadionu a zpět) a v cíli byli první domácí Adéla Svobodová mezi dívkami a Matěj Svoboda ze Zruče nad Sázavou mezi chlapci.

Stejně dlouhá trať čekala i na další dvojici kategorií, chlapce a dívky roku narození 2005 – 2007, kde zvítězili Eliška Hlaváčková a Tomáš Kárník, oba ze Spartaku Vlašim. Na další dvě kategorie (ročníky 2003 a 2004) čekala již delší trať. Běželo se od kamenného mostu směrem k Čínskému pavilonu, dále kousek po louce na mostek a podle náhonu zpátky na kamenný most. Trať měřila 680 metrů. Z výhry se radovali Petra Holubová z Benešova a Janek Konvalina ze Zruče nad Sázavou. Jakmile byli všichni v cíli, přikročilo se k prvnímu bloku vyhlašování. Všichni účastníci dostali malou sladkou odměnu a trojice nejlepších se těšila z velké perníkové medaile, diplomu a několika dalších drobností. V těchto šesti kategoriích startovalo rekordních 69 dětí.

Rekordní účast

Na stejnou trať vyběhly společně mladší žákyně s mladšími žáky (ročníky 2001 a 2002). Běželo se od kamenného mostu podle náhonu, dále přes železný most a po druhé straně Blanice podle řeky (pod skálou, na které je socha Samsona) zpět na kamenný most. Trať měří rovný kilometr a v přípravném období ji využívají atleti Vlašimi k tréninku. Mladší žákyně ovládla Barbora Macháčková z Olbramovic a kategorii žáků Martin Hyna z Gymnázia Vlašim.

Poté se přichystaly kategorie staršího žactva (ročníky 1999 a 2000), které startovaly najednou stejný okruh jako mladší žactvo, ale žáci dvakrát. Z vítězství se radovala Šárka Hulmáková na kilometrové trati a Josef Adamec na trati dvoukilometrové (oba z domácího oddílu). Následoval další blok dekorování, kde si první trojice kromě medailí perníkových převzala i medaile pravé. V těchto čtyřech kategoriích běželo také rekordních 24 startujících.

Juniorky byly dvě

V dalších bězích už účast rekordní nebyla. V kategorii dorostenky / juniorky (ročníky 1995 – 1998) byly na startu dvě dívky, u chlapců nikdo. Trať už vedla i do zadních částí parku. Od kamenného mostu se běželo podle náhonu, přeběhl se železný most, za ním se závodnice daly doleva, přeběhly louku a u zadního jezu vyběhly kopec. Poté již jen seběhly zpátky k železnému mostu a podle Blanice se vrátily na start. Vítězkou se stala Eliška Pilařová ze Spartaku Vlašim.

Společně s nimi na stejnou trať vyběhli účastníci „Lidového běhu", známého z minulých ročníku jako kategorie „muži mílaři" a „ženy mílařky". Kromě přejmenování se ještě nerozlišovaly kategorie mužů a žen a vyhlášení bylo společné. Zvítězil Marcel Šmigelský z Neveklova (celkem 5 závodníků – dva muži a tři ženy). Po předání cen se pozornost všech upřela k hlavnímu závodu.

Hlavní závod

Ten měřil 8920 metrů a trať čítala čtyři okruhy v předchozích kategoriích. Závod byl posledním během z nového seriálu „Běžec Podblanicka" a tomu odpovídala i oproti minulým ročníkům velká účast. Na startu bylo celkem 18 žen a 33 mužů, rozdělených dle věku (u žen čtyři kategorie, u mužů pět). Start byl hromadný a všichni se vydali na trať. Již během prvního kola se startovní pole roztrhalo a závodníci běželi víceméně samostatně. Nejrychlejší ze všech byl Matyáš Pokorný (Spartak Vlašim), který proťal pomyslnou cílovou pásku v čase 30:48,3 minut, následovaný Rudolfem Jánošíkem (Spartak Vlašim) a Jakubem Kouklíkem (Bystřice). Mezi ženami byla nejrychlejší Ivana Šmigelská z Neveklova (38:35,3), druhá byla domácí Andrea Adamcová a třetí Martina Žabová (Neveklov). Uvedené pořadí je absolutní, první tři byli z různých věkových kategorií. Po doběhnutí všech závodníků a závodnic a nezbytném vydýchání se šlo vyhlašovat. Nejprve proběhlo vyhlášení Běhu zámeckým parkem a pak již hlavní vyhlášení celého seriálu.
Nejlepšími běžci Podblanicka pro rok 2013 se stali Matyáš Pokorný (18 – 39 let), Rudolf Jánošík (40 – 49 let), Jiří Tůma (50 – 59 let), Jiří Němec (60 – 69 let) a Stanislav Rataj (70 a více let). Mezi ženami to byly Martina Žabová (18 – 34 let), Andrea Adamcová (35 – 44 let), Renáta Hulínská (45 – 54 let) a Dana Svobodová (55 a více let).

Poděkování všem

Všichni účastníci si zaslouží velký respekt a uznání, protože počty kilometrů, co musí odběhat nejen v závodě, ale i v tréninku jsou neskutečné. Poděkování patří všem organizátorům prvního ročníku Běžce Podblanicka, kterými jsou Zdeněk Hrstka, Martin Kalous, Ivan Cinka, Jiří Říha, Jan Mayer, Matyáš Pokorný, Rudolf Jánošík a Jiří Němec. Zaslouží velký respekt, protože dát dohromady takovýto seriál, vymyslet adekvátní bodování, sehnat závody, v rámci kterých se Běžec Podblanicka konal, sehnat sponzory a zařídit velkou spoustu dalších věcí stojí obrovské úsilí. Samozřejmě zvláštní poděkování patří i sponzorům. První ročník dopadl výborně, tak ať je druhý ročník ještě lepší!

JAN HLAVÁČEK