Za účasti kvalifikovaných trenérů na florbalových kroužcích chtějí v SK Florbal Benešov pomoci kantorům s odbornějším vedením florbalu jako celku. "Naším úmyslem je zvýšit počet kvalifikovaných osob na kroužcích, jelikož kdo někdy vedl podobné kroužky, tak si je dobře vědom toho, že čím více lidí tím lépe," říká Jindřich Slunečko, který je pedagogem v ZŠ Jiráskova 888.

Pořádající by také chtěli poděkovat ředitelům základních škol a jednotlivým pedagogům, kteří souhlasili s projektem. Pěvně věří, že nastolená vzájemná spolupráce bude přínosem.

V rámci zmiňovaného projektu Florbal do základních škol se uskutečnil v ZŠ Benešov, Jiráskova 888, florbalový seminář za podpory České florbalové unie a SK Florbal Benešov. Účastníky semináře byli trenéři domácího oddílu a učitelé základních a středních škol z celého okresu Benešov.

Přednášející byla dlouholetá trenérka Tatranu Střešovice a zároveň lektorka ČFBU Michaela Běhanová. Seminář zajistila členka výkonného výboru benešovského florbalového oddílu Pavla Dvořáková.

V úvodu se frekventanti věnovali stavbě a didaktickým formám tréninkové jednotky. Prostřední část byla zaměřena na herní činnosti jednotlivce a kombinace. Poslední část se uskutečnila ve sportovní hale, kde si účastníci aktivně zažili formy florbalového tréninku na vlastní kůži – motivační hry, aktivní strečink, modifikované florbalové hry, individuální činnosti jednotlivce.

Kombinace florbalových trenérů a učitelů, kteří se věnují tomuto skvělému dynamickému sportu ve školní výuce, byla přehlídkou symbiózy florbalového pohledu s kantorským nadšením.

"Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na projektu a věříme, že to nebyl poslední počin. Věnovali jsme si navzájem svůj čas a těšíme se na příště," má radost Jindřich Slunečko.

PAVLA DVOŘÁKOVÁ