Nejdříve se přítomní seznámili s oceněním „ Cvičitelka roku 2018 “, které se dostalo od Českého olympijského výboru Jaroslavě Chábové za její dlouholetou dobrovolnou činnost v tělovýchově. Od sedmdesátých let minulého století působí jako cvičitelka a dříve i trenérka gymnastiky u žákyň, které dosahovaly dobrých výsledků i v rámci krajských soutěží. V současné době je ve funkci předsedkyně FIT KLUBU ASPV.

Po úvodu následovala svižná rozcvička společná pro ženy, muže i děti. O přestávce paní Bohumila Nádvorníková předstoupila v dobovém oblečení z roku 1919 a seznámila přítomné s historií Sokola Poříčí nad Sázavou. Neopomněla významná data jako 18. březen 1919, kdy byl založen ženský odbor Sokola Poříčí nad Sázavou.

Bylo to patnáct let po vzniku jednoty, kdy cvičili pouze muži. Zakladatelkou a propagátorkou ženského cvičení byla tehdy devatenáctiletá Vilma Žáčková. Byla první cvičitelkou a náčelnicí v jednotě a v Blanické župě dlouhá léta náčelnicí.

Ilustrační foto
Televizní zápas gól nepřinesl

Další významnou trenérkou, kterou připomněla, byla Marie Pilátová. Ta vedla jak nácviky na Slety a Spartakiády, tak reprezentovala obec Poříčí nad Sázavou v krajských soutěžích ve volejbale a stolním tenise. Spoluorganizovala nejen sportovní akce, ale i divadla, bály či Šibřinky.

Obě ženy byly a stále jsou vzorem pro dnešní cvičitelky, které pokračují v činnosti ve Fit klubu ASPV a organizují i další kulturně společenské akce v obci. Zásluhu na tom mají Jaroslava Chábová, Renata Novotná, Jitka Kurzová a Eva Dřízhalová. Pod jejich vedením se každou středu scházejí cvičenky v tělocvičně, aby si „protáhly tělo“.

AUTOR: Bohumila Nádvorníková

Přátelský fotbalový zápas, Česká republika (CZE) - (BR) Brazilská fotbalová reprezentace, 26. března 2019 v Praze. Na snímku (zleva) Tomáš Souček, Philippe Coutinho a David Pavelka.
Čeští fotbalisté v žebříčku klesli. Hůř na tom byli jen dvakrát v historii
Z okresního finále ve vybíjené žáků a žákyň pro školní rok 2018/2019 v Benešově.
Školáci se utkali v okresním finále ve vybíjené