Hrát se bude 7 kol, tempem 2 x 15 minut, jedna nebo dvě skupiny (podle počtu účastníků). Každý lichý hráč přiveze kompletní šachovou soupravu a fungující hodiny, pro děti z kroužku Šachové školy STAMAT materiál zajistí pořadatelé.

Po skončení turnaje bude pro zájemce uspořádána simultánka s úřadující mistryní České republiky Nelou Pýchovou a extraligovou hráčkou Vlašimi Anežkou Vlkovou.

Věcné ceny jsou zajištěny pro všechny účastníky turnaje. Po celou dobu turnaje bude v provozu bufet. Za hráče odpovídá po dobu turnaje jejich doprovod. V prostorách školní jídelny jsou nutné přezuvky! Účast začátečníků je vítána!

Pořadatelé srdečně zvou všechny zájemce o šachovou hru! 

Přihlásit se můžete do 28. ledna 2016 na ondrej.matejovsky@centrum.cz nebo havelka.sachy@wo.cz, a to do naplnení kapacity sálu (cca 100 míst).

ONDŘEJ MATĚJOVSKÝ