Na gymnastických kroužcích Domu dětí a mládeže Benešov sportují v současné době téměř dvě stovky dětí, především dívek, ale i chlapci ve věku od 5 do 18 let, které se pak většinou výborně uplatní v dalších sportech, protože gymnastika je základem, který lze dále rozvíjet.

Velkou roli může hrát právě kvalitní vybavení a podmínky, které nejen pomáhají lepším výkonům, ale také zajišťují bezpečnost cvičících.