Konání letošní Velké ceny Středočeského kraje v Poděbradech neohrožovaly tentokrát povodně, ale hospodářská krize a výměna generací. Naštěstí Jiřího Tomsu, otce této, mezi střelci tak oblíbené, dvoudenní soutěže, nezaskočila krize. Jde s dobou, takže umí pro StČ KS ČSS úspěšně zažádat Středočeský kraj a město Poděbrady o grant. Žezlo ředitele soutěže pak předal Radimu Novákovi, který je i se sklárnou Blažek Glass s.r.o. největším sponzorem soutěže.
O hlavní cenu, střelecký kabát Hitex ušitý na míru, svedli vyrovnaný souboj hned tři mladí střelci Vránek, Mazura a Poláček, kteří dosáhli průměru 9,967 na jednu ránu. Nakonec se radoval Aleš Poláček ze Solnice, který v neděli ve Vzduchové Pušce 30 ran vleže nastřílel maximálně možných 300 bodů, ani jednou neminul desítku. Středočeský kraj a město Poděbrady nejlépe reprezentoval Jan Smíšek z Poděbrad, který se ve strhujícím finále probojoval přes dva profesionály z Dukly Plzeň na první místo ve Vzduchové Pušce 60 ran vstoje. Je obdivuhodné, že Honza kromě sportu zvládá i náročné studium na FEL ČVUT v Praze. Výkonů ohodnocených mistrovskou výkonnostní třídou dosáhla Jana Lauermannová z Ruprechtic, Veronika Ďurišová z Dukly Plzeň a pistoláři Pavel Světlík z Dukly Plzeň a Petr Packan z Duelu Praha.
Po kratší pauze se ke střelbě z pistole vrátila a hned vyhrála Šárka Jonáková z Benešova.
Ozdobou závodu byla teprve šestnáctiletá Aneta Brabcová z Manušic, která ve Vzduchové Pušce 40 ran vstoje nastřílela 396 bodů. Mezi její osmiletou sestrou Karolínou a panem Chmelem starším (1945) byl věkový rozdíl 55 let. Nicméně oba nastříleli I. výkonnostní třídu.
Jako již tradičně se s velkým zájmem soutěžících setkala specialita Velké ceny Středočeského kraje, vložené závody VzPu (vleže) 60 a VzPu 3 x 20, kde si střelci připomněli disciplíny z letní malorážkové sezóny a možná někteří zavzpomínali na dětské časy, kdy stříleli ze vzduchovky vleže.
Význam závodu podtrhli svou přítomností na předávání cen Danuše Netolická, vedoucí oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, poslanec Ladislav Vomáčka a Jozef Ďurčanský, starosta města Poděbrad. (hil)