KDY: 23. 10. 18:00
KDE: Konopiště
ZA KOLIK: 300 korun

 Z Indie si přivezl na Konopiště obrovské množství vzácných předmětů, fotografií a dojmů. Akce se účastní i velvyslankyně Indické republiky J.E. Narinder CHAUHAN. Součástí večera bude i prohlídka harému, který arcivévoda dostal od indického maharadži, koncert Indické klasické hudby a občerstvení. Na akci je nutná předchozí rezervace.