„Vlakem cestovalo asi čtyřicet lidí, některé ošetřují zdravotníci. Nejspíš se ale jedná o šok,“ uvedl bezprostředně po nehodě průvodčí osobního vlaku směřujícího od Týnce nad Sázavou do Čerčan.

Informaci potvrdil také kantor ze Základní školy v Kouřimi na Kolínsku. „Jsme tu na výletě, šest žáků ošetřují s šokem záchranáři,“ řekl pedagog.

"Šel jsem právě na záchod a najednou vlak začal prudce brzdit. Raději jsem se posadil. Pak to bouchlo," řekl jeden z kouřimských školáků. Jeho kamarád prožíval nehodu podobně. "Ozvala se rána a pak jsem viděl nějaký kouř," řekl.

Onen kouř byl v podstatě prach materiálu převáženého na Tatře rozvířený jedoucím vlakem.

Jinak vnímali nehodu žáci nedaleké poříčské základní školy. "Slyšeli jsme troubení, skřípání brzda a potom ránu. Tak jsem sem hned běželi," vypověděli kluci. Někteří z nich si nehodu fotografovali do mobilní telefonů.

Mluvčí středočeské ZS Tereza Janečková k nehodě sdělila následující.„Se zraněním hlavy záchranáři převezli na chirurgickou ambulanci benešovské nemocnice řidiče nákladního auta. Na dětské oddělení pak pět slečen ve věku patnáct a šestnáct let. Nejednalo se ale o vážná zranění spíš šlo o psychický šok, který dívky při nehodě utrpěly,“ řekla mluvčí.

"Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací ale bez závor, která byla v době nehody v činnosti," sdělil Martin Drápal, mluvčí Drážní inspekce s tím, že zraněný byl i strojvedoucí.

To však mluvčí ZS nepotvrdila. „Zdravotníci se všech ptali, zda nepotřebují pomoci, strojvedoucího také, ale nestěžoval si,“ vysvětlila.

Železniční trať z Čerčan na Davli je uzavřená stejně jako „stará benešovská“ silnice.

Hodně práce na místě měli kromě zdravotníků také hasiči a policisté. Ti sepisovali seznamy účastníků karambolu i svědectví dalších lidí.

"Škoda způsobená při střetnutí je odhadnuta na 1 450 000 (500 auto, 850 vlak, 100 000 trať). Nákladní automobil byl při střetu plně naložen nebezpečnou látkou dusičnanem amonným (ledek), který se vlivem střetnutím rozsypal. V současné době probíhají odklízecí práce a nakolejení vlaku," doplnil Martin Drápal v 15.13 hodin.

Policejní informace z 23. dubna

close zoom_in DOPRAVNÍ NEHODY, OBECNÉ OHROŽENÍ POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
V době od 22.4.2010 12:00:00 do 22.4.2010 12:40:00 (§ 273/1,2 b)c) tr. zákoníku, § 4/b)c) , § 5/1b), § 29/1 a)b)).

Podezřelý nar. 1946 v uvedené době v obci Poříčí nad Sázavou mezi ul. Pražská a ul. Čerčanská z dosud přesně nezjištěné příčiny vjel nákladním vozidlem Tatra 815 na nechráněný železniční přejezd, a to i přesto, že byla spuštěna výstražná světelná signalizace, kde v důsledku nevěnování se plně řízení uvedeného vozidla Tatra 815 najel před právě jedoucí vlakovou soupravu se čtyřmi vagony, které byly připojeny k lokomotivě se strojvedoucím, který neutrpěl žádné zranění, kdy v prvním vagónu se nacházelo 30 osob, kde v důsledku nárazu došlo k lehkým zraněním pěti osob, kdy uvedené osoby byly ošetřeny v benešovské nemocnici. Ve druhém vagónu byly čtyři osoby, kterým nebyla způsobena žádná újma, ve třetím vagónu byly čtyři osoby, kterým nebyla způsobena žádná újma a ve čtvrtém vagónu bylo pět osob, kterým též nebyla způsobena žádná újma a dále v důsledku střetu došlo přední částí lokomotivy k táhnutí nákladního vozidla cca 30 m po kolejišti ve směru jízdy vlakové soupravy, kdy řidič Tatry 815 podezřelý utrpěl poranění hlavy, které si vyžádalo lékařské ošetření v benešovské nemocnici bez následné hospitalizace a dále došlo k poškození nákladního vozidla ve výši minimálně 500.000,- Kč ku škodě poškozeného.

Dále došlo k poškození přední části lokomotivy a prvního vagónu ve výši minimálně 850.000,- Kč a v důsledku táhnutí nákladního vozidla lokomotivou a následného odlétajícího kamení došlo k rozbití dvou skleněných výplní ve výši minimálně 300,- Kč na domě v ul. Čerčanská, Poříčí nad Sázavou ku škodě poškozené.

Způsobená škoda: 1 350 300,00 Kč

Dne 22.4.2010 ve 12:40 hodin přijato oznámení, na místě přítomna výjezdová skupina SKPV Benešov ve, přítomni policisté z OOP Čerčany, přítomna SDN Benešov, kteří provedli ohledání nehody + fotodokumentaci a následné zadokumentování, na místě přítomna RZS, který provedl prvotní ošetření řidiče a cestujících, dále přítomen HZS Benešov , kteří provedli vyproštění nákladního vozidla z kolejiště, na místo přivolána odtahová služba, která provedla odtah nákladního vozidla. Ihned po nehodě byla provedena dechová zkouška přístrojem Drager u podezřelého řidiče nar. 1946 s negativním výsledkem a dechová zkouška přístrojem Drager u strojvedoucího lokomotivy nar. 1954 též s negativním výsledkem, na místě přítomen vrchní inspektor z Generálního ředitelství - inspektorát bezpečnosti železniční dopravy, dále bylo provedeno zadokumentování celého případu.

Věc je dále v šetření.

pprap. Diana Škvorová