Hodně smutných malérů se však odehrávalo na středočeských komunikacích i loni. Policejní statistiky ukazují, že během roku 2018 zemřelo v kraji v důsledku bouraček 106 lidí. Je to o 43 více než předloni (kdy byl z tohoto pohledu mimořádně příznivý rok) – a zcela se vyrovnala bilance předchozího roku 2016. Nejtragičtějšími měsíci se staly září, listopad, červen a květen. Těžká zranění utrpěly 403 osoby (zde meziroční nárůst dosahuje 66). V případě lehkých zranění, s nimiž záchranáři pomáhali 3342 pacientům, zaznamenávají statistky meziroční pokles o 135.

Náměstek krajského policejního ředitele pro vnější službu Jan Tulach, jenž velí uniformované policii včetně dopraváků, připomněl, že nehody s velmi vážnými následky policisté řešili nejen na hlavních tazích, ale i na odlehlejších komunikacích. „Nehodovost se přesouvá ze silnic I. a II. tříd i na III. třídu a městské komunikace,“ poznamenal.

Celkem v kraji policisté loni řešili 14 866 dopravních nehod. Varující je, že počet těch, jejichž účastníci byli pod vlivem návykových látek, proti předloňsku vrostl. Nehod spojených s alkoholem bylo 572 (přibylo 65), drogy se podílely na 44 (nárůst o 18). Důvodem k optimismu podle Tulachových slov není ani mírný nárůst počtu nehod, na nichž se podíleli ti nejzranitelnější účastníci silničního provozu: cyklisté, chodci, motorkáři.

Významné zlepšení naopak vykazují nehody na železničních přejezdech: proti předchozímu roku se jejich počet snížil o 36, tedy skoro na polovinu: loni se zastavil na čísle 39. Osm zmařených životů sice znamená meziroční nárůst o pět – šetření však ukázalo, že ne vždy se zde jednalo o usmrcení v důsledku dopravního maléru. „Projevuje se vliv sebevražedných skoků pod vlak,“ konstatoval náměstek Tulach.

Dopravní nehody ve Středočeském kraji v roce 2018

* Podle kategorie komunikace:

Komunikace  Počet nehod  Usmrcených osob
Dálnice (v kraji 351,3 km)  1850  19
Silnice I. třídy (656,9 km)  2084  33
Silnice II. třídy (2384,9 km)  3348  29
Silnice III. třídy (6237,0 km)  2887 21
Místní komunikace  4301  4
Účelové komunikace  396  0
Celkem v kraji  14 866  106

* Podle následků:

Následek  Počet osob  Meziroční rozdíl
Usmrceno  106  +43
Těžce zraněno  403  +66
Lehce zraněno 3342  -135

Zdroj: Policie ČR