Důslednější dohled na provoz motorových vozidel ve městě, především se zaměřením na dodržování rychlosti, chystá radnice.
Ještě letos se na průtazích městem, tedy v ulicích směřujících od mezinárodní silnice I/3 na Vlašim, objeví tři stacionární ukazatele rychlosti.
Benešov si je pořídil za peníze, které mu poskytl kraj
v rámci dotace Bezpečnostní opatření na silnicích Středočeského kraje.
„Od kraje jsme získali půl milionu korun, dalších dvě stě dvacet tisíc dáme z rozpočtu,“ připomněl místostarosta Roman Tichovský.
Dobrý počin však bude mít jednu vadu na kráse. Motoristé jezdící rychleji, než mají, se postihu zatím obávat nemusejí. Alespoň jim to nehrozí kvůli třem zmiňovaným radarům. Zařízení totiž budou pouze zaznamenávat množství projetých vozů a jejich rychlost.
„Radary, které zadokumentují i konkrétního řidiče, si městská policie bude půjčovat,“ uvedl místostarosta. To ale bude záviset na tom, zda strážníkům zůstane pravomoc zastavovat a pokutovat řidiče za nepovolenou rychlost.
Rozhodnutí o zakoupení vlastního radaru však vzejde až z nashromážděných statistik ze tří vlastních radarů.
Nebude to za rok, ani půl roku. „První důležité údaje můžeme použít už za čtrnáct dní,“ slibuje si Tichovský
a připomíná, že právě díky naměřeným údajům strážníci budou vědět, na které silnice se mají více zaměřit.
Radary podle ujištění místostarosty ale nezůstanou na jediném místě, takže hodnocení bude objektivnější.
Peníze z dotace ale Benešovu neposloužily jen k nákupu radarů. Prostředky využívá město i k instalaci pouličního osvětlení nad přechody pro chodce.
Z podpory kraje jsou nyní osvětlené klasickými pouličními lampami i přechody
u kruhového objezdu u pivovaru. Ty původní, přízemní, často ničili vandalové.