To je stále nezodpovězená otázka. Nově se ji snažili vyřešit představitelé města, Policie ČR, středočeského krajského úřadu, HZS, Ředitelství silnic a dálnic a také Spolku přátel Konopiště.

Více než hodinová schůzka na kraji rušné mezinárodní silnice E55, byla místy hodně emotivní. Nakonec ale to hlavní, bezpečné přecházení pěších či cyklistů mezi parkem a městem, nevyřešila.

Schůzku zorganizoval vedle benešovské radnice také Spolek přátel Konopiště. Jeho předseda Petr Mareš dokonce přinesl písemně a graficky vyhotovený návrh stavby ostrůvku uprostřed silnice s osvětleným přechodem pro pěší. Tuto variantu podporuje také město Benešov.

„Přechod na takové silnici by byl nebezpečný, a proto ho vybudovat nepovolíme," uvedl Zdeněk Štěpánek, šéf benešovského Dopravního inspektorátu Policie ČR. „Bylo by to nebezpečné pro všechny účastníky silničního provozu, nejen pro chodce. Vytvořili bychom tu nové nehodové místo," řekl a připomněl, že právě náhlá zpomalení jízdy přinášejí vždy komplikace. Podobné je to i nedaleko projednávaného místa při odbočování vlevo ke stadionu nebo dál, na křižovatce U Topolu.

Proti se postavili i hasiči, kterým by ostrůvek znemožnil při jízdě pod majáky, průjezd k naléhavému případu.

Bezpečnost chodců směřujících do odpočinkové zóny v zámeckém parku přes rušnou silnici E55 se snaží benešovská radnice vyřešit už poměrně dlouhou dobu. Zatím se jí to nepovedlo, a jak to vypadá, ani nepodaří.

A kvůli nesouhlasnému stanovisku dotčených orgánů, v tomto případě především policistů, se neuchytil ani nápad tlačítkového semaforu, který by provoz přerušil jen v okamžiku, kdy by pěší potřebovali přejít.

Cesta do Konopišťského parku z Benešova přes protihlukovou stěnou, vlastně ani neexistuje. Potvrdil to i policista z krajského ředitelství Policie ČR. Připomněl, že prostup protihlukovou stěnou nebyl v konstrukci udělán kvůli těm, kdo se chtějí dostat do parku, ale jako úniková cesta pro cestující při dopravních nehodách.

Problém cesty do Konopiště by bylo možné vyřešit dvěma způsoby. Oba jsou ale hodně drahé a kvůli nedostatku místa jen velice těžko technicky proveditelné.

Navíc varianta podchodu naráží i na záměr správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic. To uvažuje o tom, že celou silnici zahloubí čtyři metry pod zem. Tím by vznikl bezbariérový přístup obyvatel Benešova do parku. Investice v řádech mnoha milionů, kterou by muselo zajistit město Benešov, by pak přišla vniveč, i když by si podchodu obyvatelé města užili do sytosti.

„Zahloubení se uskuteční tak za patnáct, možná dvacet let," odhadl Libor Topol, zastupující na jednání ŘSD.

Právě obě mimoúrovňové možnosti překonání silnice E55 by ale upřednostnili policisté i hasiči.

Kvůli nedohodě Benešov dokonce nadnesl možnost změny územního plánu města. Silnice E55 leží mimo město, v takzvaném extravilánu. Pokud by zastupitelé Benešova souhlasili, stala by se pak mezinárodní komunikace, po níž projede i 22 tisíc aut denně, jeho součástí. Byla by v intravilánu. A s tím by pak bylo možné na silnici namalovat zebry a osadit ji semafory. Zda politici dají přednost takovému řešení, ale v tuto dobu není jasné.

Politici, úředníci i zástupci veřejnosti a také policisté se nakonec přece jen na něčem shodli. Město sestaví žádost a policisté pak úsek před a za místem přecházení osadí dopravní značkou snižující rychlost jízdy až na 50 kilometrů v hodině.