S pomocí veterináře, pracovníků stájí i ostatních lidí se hasiči snažili koně postavit zpět na nohy za pomoci speciální sítě a kladky. Přes veškerou snahu všech zúčastněných kůň uhynul.

Martin Černý k celé události poznamenal: "Chtěl bych moc poděkovat hasičům ze stanice Benešov, kteří ten den přibližně od osmi zasahovali ve stáji u koně, který nebyl schopen se sám po pádu v boxu postavit. Jejich práce byla na nejvyšší úrovni profesionality a velké trpělivosti. Bohužel i přes jejich velkou pomoc kobyla vyčerpání nevydržela a nakonec záchranu nezvládla. Velice si vážíme jejich práce a pomoci. Za mne, majitelku ranče, majitelku kobyly a všechny, kteří se pomoci účastnili ještě jednou moc děkujeme."