Výrazně se na otřesných číslech podílejí střední Čechy. Nehody zaviněné řidičem nemotorového vozidla – tedy přímo cyklistou – zde konce do července nepřežili čtyři lidé. Představuje to republikové prvenství. Na špici je v mezikrajském srovnání i údaj o těžce zraněných: z různých koutů středních Čech jich záchranáři transportovali do nemocnic dvacet, což je opět nejvíc ze všech krajů. Teprve 107 pacientů s úrazy lehčího charakteru tolik nevyčnívá; v porovnání všech 14 krajů jde „až“ o pátou příčku.

Zranění se má nahlásit

Skutečné počty malérů, které se cyklistům přihodily, mohou být i vyšší. Ne o všech nehodách se zřejmě policisté dozvědí. Naznačuje to alespoň pondělní výzva Evy Hašlové z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ, aby občané informovali o všech nehodách na kole, při nichž tekla krev. „Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR (linka 158). V případě závažnějšího zranění volejte také záchrannou službu (linka 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným,“ zdůraznila Hašlová.

Překáželo hned pět stromů

Za prvních sedm měsíců roku policisté ve středních Čechách řešili 160 nehod cyklistů; nejvíce z nich v červenci. Leckoho možná překvapí, že jen 35 z nich se stalo mimo obec; zbývajících 125 pak v obcích a městech. Nejběžnější byly pády (65); následují střety s jedoucími vozidly (54) – a nechybělo ani devět nárazů do stojících aut. Vedle dvou střetů s chodci figuruje ve statistice ještě 20 nárazů do pevných překážek (z toho dvakrát do sloupu – a do stromu dokonce pětkrát).

Nejvíce nehod cyklistů, které ve středních Čechách řešila policie, se stalo o víkendu: čtvrtina, 25 procent (rovných 40 případů) připadá na soboty; na neděle pak 16 procent (25). Hned v závěsu jsou pak pondělky s 15 procenty (24). Pro cyklisty nejpříznivěji vyznívají úterky (9 procent) – a možná překvapivě rovněž pátky (10 procent).

Z preventivních opatření policistka Hašlová zdůrazňuje především používání přilby – a také upozorňuje, že alkohol nepatří nejen za volant, ale ani za řidítka. Naopak důležité jsou rozvaha a předvídavost. Připojit lze také varování Autoklubu ČR, mířící na uživatele stále oblíbenějších elektrokol. Výkonnější stroje mohou díky energii dodávané z baterie bez problémů frčet rychlostí, jaké dříve dosahovala motokola, jejichž jezdci už potřebovali řidičský průkaz. To je dobré mít na paměti – a chovat se podle toho.

Nehody zaviněné cyklisty do konce července

* Podle kalendářního měsíce:

Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec
Středočeský kraj 11  19  41  38  44
Praha  15  17 19  21


* Podle typu komunikace:

I. třídy  II. třídy  III. třídy  Velké křižovatky  Sledované silnice  Místní komunikace  Účelové komunikace
Středočeský kraj  43  31  75  4
Praha 0 9 41  37 1


* Podle vlivu návykových látek:

Do 0,24 ‰  0,25 ‰ – 0,5 ‰  0,51 ‰ – 0,8 ‰  0,81 ‰ – 1,0 ‰  1,1 ‰ – 1,5 ‰  1,51 ‰ a více  Drogy
Středočeský kraj  5 24 0
Praha 1 0 0 11  1


Zdroj: Policie ČR