Při extrémním nárůstu počtu nahlášených dopravních nehod je v bilanci loňské nehodovosti  příznivější  počet zemřelých. V roce 2012 v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích zemřelo 14 lidí, vloni šest. Bilance dalších následků, těžkých a lehkých zranění i hmotné škody je zhruba totožná.

„Příčinami nehod je zpravidla nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost," konstatoval Pavel Havránek, vedoucí  územního odboru Policie ČR Benešov.

„Pod vlivem alkoholu bylo způsobených 66 nehod, což je o procento méně než vloni. Zato řidičů jedoucích pod vlivem návykových látek přibylo. V roce 2013 jich bylo zjištěných 101. Je to i vybavením policistů. Dříve měli testery na omamné a psychotropní látky jen dopravní policisté, teď jimi disponují všechna obvodní oddělení," doplnil velitel policistů. 

Jaké má policie vysvětlení pro vyšší počet nehod?

„Na Benešovsku máme, včetně dálnice, nejhustší silniční síť v celém Středočeském  kraji. Podobně na tom jsou okresy Mladá Boleslav, Příbram, Kladno. Častější nahlašování střetů motorových vozidel se zvěří není způsobené jejím extrémním přemnožením, ale změnou podmínek pojištění," vysvětlil Pavel Havránek, vedoucí  územního odboru Policie ČR Benešov.

V roce 2012 nahlásilo policii střet se zvěří 15 motoristů. Vloni stoupl počet srážek se zvěří nebo domácími zvířaty na 216!

Stanovisko pojišťovatelů naznačil Václav Bálek z Allianz pojišťovny.

„Čísla o nehodovosti jsou logickým důsledkem toho, že motoristé, kteří havarují se zvěří na Benešovsku, u nás mají uzavřené povinné ručení ve vyšší variantě, kryjící i tohle riziko. Povinným ručením už dnes řidiči nechrání pouze své okolí, ale i sami sebe," konstatoval Václav Bálek s tím, že  povinné ručení zahrnuje krytí rizika po krupobití, záplavách, spadlých větvích, střetů se zvěří i škod, která způsobí zvířata na zaparkovaných autech.

„Například  když kuna překouše hadičky elektroinstalace u octavie, vyjde oprava na přibližně  11 tisíc korun. S tím je spojené i půjčení náhradního vozidla na delší dobu a tak podobně," nastínil mluvčí Allianz pojišťovny.

„A pokud šofér, který srazí zvíře a poškodí si auto, oznámí škodu pojišťovně, vyžaduje od něho policejní protokol. Tím pádem platí přímá úměra: Více pojištěných řidičů při stejném počtu nehod se zvěří,  větší množství policejních protokolů," upřesnil Václav Bálek.

„Jestliže dříve motorista tohle riziko v povinném ručení kryté neměl, nemohla mu tuto škodu pojišťovna zaplatit a tím pádem žádný protokol nepotřeboval," dodal.

Další vysvětlení poskytl Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

„Pro naší pojišťovnu  není podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přivolání policie, pokud se nejedná o škodu nad 100 tisíc korun," uvedl Petr Milata.  „V případě, že jsou na vozidle stopy po střetu se zvěří, tak nehodový děj nerozporujeme. Je již na řidiči, zda policii přivolá, jelikož v tomto případě může vzniknout škoda třetí osobě -mysliveckému spolku. Nemá to však vliv na pojistné plnění z havarijního pojištění," potvrdil tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Názor  připojil Karel Kýval z odboru životního prostředí votické radnice.

„Na počet střetů vozidel se zvěří má vliv několik faktorů, mezi něž patří zvyšující se  hustotou provozu. Například silnici I/3, po níž projíždí  tisíc aut za hodinu, nemá  zvěř migrující za potravou ráno a večer šanci bez nebezpečí sražení přejít," uvedl Karel Kýval.

„Na zmíněné komunikaci chybí v celém úseku od Tábora do Mirošovic, kromě mostu u Tomic, migrační podchody nebo nadchody. Zvěř má přirozenou potřebu migrovat. Za potravou nebo při rozmnožování. Kdyby  stále zůstávala na jednom místě, její populace by zdegenerovala," naznačil referent odboru životního prostředí a zároveň člen mysliveckého sdružení.

„U silnic pomáhají pachové ohradníky. Ale musí na ně navazovat migrační koridory přes komunikace, na něž zvěř jdoucí za potravou nasměrují. Přemnožení zvěře může nastat v omezené míře v nějaké honitbě, ale nikoliv plošně. Za vyšším výskytem sražených kusů  na vozovkách je zpravidla jejich vyrušení  lidskou činností v přirozeném prostředí. Splaší se, neví kudy kam a pak skončí pod koly kamionu. Zvláště nyní v zimě má zvěř zklidněný metabolismus, nespotřebuje tolik potravy, takže jí nic nenutí jít jinam. Ale vozidlo v lese nebo psi jí vyruší," uzavřel Karel Kýval z votického odboru životního prostředí.