Zato výrazně ale poklesl počet těžce zraněných a také počet osob, které při nehodě zemřely.

„Počet nehod loni vzrostl o 39 případů, celkem jsme jich tedy museli řešit 1452," bilancoval situaci v dopravě vedoucí benešovského dopravního inspektorátu Zdeněk Štěpánek.

Mírně se zvýšil také počet lehce zraněných a výrazně narostly i způsobené škody

„Co je dále alarmující, že přibylo nehod, jejichž účastníky jsou osoby do 15 let. To nás nemůže nechat v klidu. Radost máme ale naopak z toho, že viditelně klesl počet nehod způsobených pod vlivem alkoholu, se kterým mají řidiči v našem regionu stále velký problém. Výrazně klesl i počet těžce zraněných a ubylo i mrtvých, což je při tom zvyšujícím se množství nehod celkem potěšitelné", poukázal Zdeněk Štěpánek na některá pozitiva.

Nárůst dopravních nehod zaznamenala policie obecně na silnicích I. a II. třídy. Naopak na silnicích III. třídy nehod poněkud ubylo. Zvýšil se i počet nehod, které zavinili sami řidiči motorových vozidel.

O poznání méně nehod oproti tomu zavinili cyklisté a chodci. Nejčastějšími příčinami nehod byl nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě.

Statistiku nehod za roky 2015 a 2014 naleznete ve středečním Benešovském deníku.