Upravili provoz v Sázavě

Sázava – Rozhodnutí o stanovení místní úpravy provozu, konkrétně v ulici Generála Vedrala Sázavského, od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Revoluční, vydal Silniční správní úřad Benešov. Opatření určuje umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení v souvislosti se stavbou nového autobusového terminálu při akci Modernizace autobusového terminálu v Sázavě a parkoviště P+R.

Dále bude na základě projednání s Policií ČR z loňského 5. listopadu umístěna na místní komunikaci dopravní značka upravující přednost hlavní silnice společně se značkou zákaz odbočování vpravo a v opačném směru bude pak umístěna značka, zákaz odbočování vlevo.

Běhání zaplatí z dotací

Benešov – Celkem 80 tisíc korun získala díky smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Grantového fondu města zapsaná společnost SK Benešov žije sportem. Použít je musí jen na úhradu nákladů spojených se zabezpečením Benešovského běžeckého festivalu, který se uskutečnil na konci loňského září. Konkrétně peníze pomohli na úhradu nákladů na pořízení čipové časomíry, dopravní uzavírky, sanitky, pohárů a medailí pro vítěze a dětské účastníky.