Bez zranění a škod se obešel incident u benešovského kina v ulici Františka Václava Mareše.

Přes okraj vozovky se tam dostal další motorista, přesněji řidička při parkování. Její auto přejelo při couvání mezi vozidla nízký obrubník a nejspíš i kvůli sněhu se pak sklouzlo po šikmině až za něj.

Zpět na silnici řidičce pomohli muži z HZS Benešov.

"Moc bych jim chtěla poděkovat za jejich rychlou pomoc a ochotu," uvedla v redakci Benešovského deníku řidička Vladimíra Karásková.