Podle podílu vlivu alkoholu na celkovém počtu nehod (nejde tedy o porovnávání absolutních čísel) jsou v čele Plzeňsko, kde podle statistik způsobí podnapilý řidič každou osmou nehodu, zatímco v celorepublikovém průměru jde o každou dvacátou; následují Jindřichohradecko a Klatovsko. Příhraniční okresy obecně zřejmě mají častější výskyt „rumových údolí“. Či možná slabší nabídku veřejné dopravy, což lidem někdy nedává na výběr. Středním Čechám nejblíže leží okresy Písek na osmé příčce a Tábor, jenž první desítku uzavírá. V rámci středních Čech se pak jako rizikovější jeví blízké okolí metropole.

Naopak za nejméně rizikový region z hlediska nehod pod vlivem alkoholu označují propočty České kanceláře pojistitelů hlavní město Prahu, kde z celkového počtu 60 348 nehod alkohol figuroval u 1475 – podíl tedy dosahuje 2,44 procenta. Hned v závěsu je na druhé příčce Rakovnicko s podílem 2,96 procenta – při 75 nehodách s alkoholem z celkových 2531. Do první desítky celorepublikového srovnání se ještě vešly okresy Benešov s podílem alkoholu na bouračkách 3,52 procenta a Příbram s hodnotou 3,67. Celorepublikový průměr dosahuje 5,2; zmiňovaný okres Plzeň-sever má 12,5.

Jedno nelichotivé prvenství však Středočeský kraj přece jen získal, a to pro Kladensko. To se stalo nejvýraznějším „skokanem“ kvůli nejrazantnějšímu posunu směrem vzhůru v žebříčku rizikovosti: zatímco v roce 2018 mu patřila 54. příčka, nyní tento okres figuruje na 37. místě.

Celorepublikově bylo do současných propočtů zařazeno téměř tři sta tisíc nehod, které policisté šetřili v letech 2018 – 2020. Vliv alkoholu byl zjištěn u 15 483 z nich. Pojistný matematik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička připomněl, že 120 nehod s alkoholem přineslo úmrtí – a pokud jde o zranění, statistiky uvádějí 736 těžkých a 5883 lehkých.

V rámci středních Čech policisté loni řešili 572 nehod s alkoholem. Nejvíce z nich se vztahovalo ke zjištěné hladině nad 1,5 promile: šlo o 355 havárií, při nichž zemřeli tři lidé. Jako bezpečná se však nejeví ani hladina, která je v některých zemích legální. Se zjištěným alkoholem pod 0,24 promile se v kraji stalo 32 nehod, při nichž zemřeli dva lidé. Oběť si dále vyžádala jedna z třiceti nehod s hladinou mezi 0,51 a 0,8 promile. Naopak nikdo životem nezaplatil 24 nehod s hladinou mezi 0,25 a 0,5 promile, stejně jako 29 nehod provázených opilostí vyčíslenou rozpětím 0,81 až 1,0 promile a hned 98 nehod s rozpětím od 1,1 do 1,5 promile.

Celorepublikově jsou údaje o malérech na silnicích spojených s alkoholem opravdu varující: z těch, jež šetřila policie, končil zraněním nebo úmrtím každý pátý. A ukazuje se, že tohle riziko je více než dvojnásobné ve srovnání s nehodami, jejichž všichni účastníci byli střízliví.