V současnosti marně hledám zásadní kvalitativní rozdíl mezi pojišťovnami v tuzemských podmínkách. Chování pojišťoven je velice podobné, neplnění v případě pojistné události, neustálé zvyšování pojistného, nabízení nevýhodných připojištění, diskriminace pojistníků na základě věku a bydliště a nedostatečné informování pojistníků.

Pojišťovny započítávají do ceny pojistného kromě objemu motoru a výkonu vozidla také věk pojistníka a bydliště. Co se týká bydliště, tak nejdražší je Praha a velká krajská města z důvodu větší nehodovosti. Toto jednání považuji jednoznačně za diskriminující. I ve velkých městech, jako je Praha, jsou lidé, a patřím k nim i já, kteří dlouhodobě neměli žádnou dopravní nehodu. Starší provozovatelé a pojistníci vozidel neměli dokonce za celý život dopravní nehodu. Pak jsou tu lidé, kteří mají dopravní nehodu jednou nebo vícekrát ročně.

Plošné zvyšování částky

Proč tedy dochází k tak velkému plošnému zvyšování pojistné částky u všech pojistníků a nejvíce ve velkých městech? Logicky si to lze vysvětlit tak, především v Praze, že majitelé vozidel s běžným příjmem bez nehod platí za nehody nezodpovědných řidičů drahých aut a řidičů firem, kteří se chovají mnohdy velice nezodpovědně. U firemních aut je to krásně vidět v oblasti doručování zásilek, přepravy pečiva, masa nebo vozů taxi. Neustálé navyšování cen nikam nevede. O tom se můžeme velmi snadno přesvědčit v televizních zprávách, v pořadu Černé ovce nebo v novinách.

Jak je možné, že pojišťovny neplní podmínky na základě uzavřené smlouvy v případě škodné události, všelijak se vykrucují, a to i přes to, že mají jednoznačně zaprotokolované nehody Policií ČR. Neustále se ohání tvrzením, že musí zdražovat, aby měly na plnění kvůli většímu počtu nehod a zvyšování cen oprav vozidel, pak smluvní podmínky stejně neplní.

Klienti mnoha pojišťoven, kteří nebyli schopni donutit pojišťovnu k řádnému plnění, si nakonec doplatili opravu vozidla sami ze svých finančních zdrojů. Nač tedy platíme tak vysoké částky a ještě si připlácíme za havarijní pojištění a pojištění skel, když si pak naše pojišťovna dělá, co chce, a neplní svoje vlastní podmínky?!

Nenechat si nic líbit

Zjistil jsem bohužel, že účinné je jednat obdobně a nenechat si nic líbit. To znamená, znát důkladně pojistné podmínky pojišťovny a upozornit důrazně na ně, pohrozit co nejrychlejším vypovězením smlouvy, pohrozit diskreditací pojišťovny v lokálním nebo větším sdělovacím prostředku nebo v krajním případě možností soudního procesu.

Ceny rostou díky pochopitelnému tlaku ze strany vlastníků pojišťoven a vysokého managementu, kdy si tyto osoby zvykly pouze těžit zisk z pojistníků a žít si jako knížata 21. století. V případě snadno dostupných informací o ziscích pojišťoven a jiných finančních institucí je patrné, že zvyšování cen povinného ručení v takové výši a rozsahu je nedůvodné!

Petr Ptáček