Senátorka Věra Procházková chce vrátit do hry zákon o eutanázii. Lékař by mohl pomoci na onen svět nevyléčitelně nemocnému člověku, který trpí krutými bolestmi. Pacient by mohl vzít kdykoliv svou žádost zpět. Věra Procházková vychází vstříc přání široké veřejnosti. V exkluzivním průzkumu pro Deník se vyslovilo neuvěřitelných čtyřiaosmdesát procent odpovídajících pro možnost dobrovolné smrti.

Eutanazie je zatím povolena jen v malém počtu, většinou Evropských zemí, jako je Nizozemsko, Belgie, Španělsko či Německo. Švýcarsko umožňuje asistovanou sebevraždu. Odborníci připraví smrtící koktejl. Člověk jej však musí požít sám nebo uvést do provozu zařízení, které mu ho dopraví do úst, je-li nepohyblivý. Nedávno tuto možnost využil český občan Martin Přecechtěl, který trpěl nevyléčitelnou ASL. Nechtěl, aby jeho děti viděly, jak se dusí.

Češi chtějí mít svůj konec ve vlastních rukou, jak ukázal průzkum. Ale je to správné? Je to etické? Nepovede to k pohrdáním životem a ke zneužití?

Kněz a vědec Marek Orco Vácha například poukazuje na to, že když máme dobrou paliativní péči, ani pacienti v posledním stadiu života nemusí trpět. Medicína umí dávkovat léky tak, aby umírající netrpěl žádnými bolestmi. Pravdou ovšem je, že prakticky každý z nás ví o někom, kdo trpěl.

A zneužití? To samozřejmě možné je. Lékaři například mohou někoho předávkovat opiáty z milosrdenství. Prý se to občas děje už teď. Jenže pokud bude rozhodovat jasně vyjádřené přání pacienta, které se dá ověřit? Ve všech zemích, které smrt na přání povolily, se o tom vedla ostrá diskuse. Dosavadní zkušenosti však nic takového nepotvrzují.

Velmi silný odpor proti eutanázii pociťují zejména křesťanští věřící. Podle nich je život posvátný a nedotknutelný. Člověk nemá právo rozhodovat o něčem, co mu bylo darováno. Argument je to úctyhodný. Do této debaty patří jen okrajově, protože Česko je sekulární stát. Povoluje například potraty, které jsou též pro věřící zcela nepřijatelné.

Pokud budeme hledět na lidská práva, je eutanázie jejich logickým dotažením. Člověk by měl mít možnost odmítnout utrpení a prodlužování svého bytí za každou cenu. Bezmoc a postupná ztráta vlastní osobnosti, mohou být pro někoho zcela nesnesitelné, i když netrpí šílenou fyzickou bolestí. Proto by měla být eutanázie v přísně vymezených zákonných podmínkách povolena.