Co ocenění pro Benešov znamená?
Petr Kouba
Bojím se, že ocenění do budoucna nic moc neznamená a to už proto, že si nemyslím, že by Benešov byl to nejlepší město, které něco může podnikatelům nabídnout. Důvodem je i to, že tu nemáme žádné průmyslové zóny, kde by se mohly postavit nějaké fabriky. Při soutěži jsme vyplnili pravdivě formuláře a z toho naše vítězství vzešlo. Může to být i tím, že ve městě máme nasazené nízké nájmy nebytových prostor. To má za důsledek to, že podnikatelé, kteří začínají, nemají problémy s tím, že by z nájmu odešli, protože by nestačili platit. To se stává častěji v jiných městech, ne ale u nás. Nepřeceňoval bych to ale. Kdyby se totiž nyní na mě někdo obrátil, abych mu nabídl prostory pro vznik fabričky s padesáti zaměstnanci, těžko bych mu něco mohl nabídnout. To by mohlo přijít až později v souvislosti s Táborskými kasárnami.
Je ale ocenění nějakým závazkem do budoucna?
Závazkem to bezesporu je, ale splnitelné bude stejně jen to, co jsme schopni udělat. Když pan starosta z Poděbrad, které se umístily až poslední tvrdí, že hodnocení šlo brát i jinak a že nebylo přesné, lze s ním jen souhlasit.
Některá oslovená města na anketu ani neodpověděla. Proč myslíte?
V poslední době nám chodí řada dotazníků a i když na ně odpovíme, výsledky průzkumu se stejně nedozvíme. Někde zkrátka takové dotazníky ani nevyplňují. Právě před chvílí mi volala jakási slečna, že nám poslala nabídku na kamery. Téměř mi to připadalo, jako že nám vyčítá, jak jsme si dovolili jí na to neodpovědět.
Domníváte se, že díky úspěchu můžete pro příští komunální volby získat politické body u voličů?
Úmyslné načasování k volbám bych vyloučil. Máme razítko s označením Město pro byznys, ale ani to asi nebude mít vliv na vyšší autoritu nebo větší možnosti. Spíš se bojím, že v případě zájmu o podnikání a poskytnutí určitých podmínek bychom s tím mohli mít problémy.
A budou podnikatelé či byznysmani reagovat na zprávy o vašem úspěchu?
Může se to stát. Jsme blízko Prahy. Prostory už máme obsazené a vzhledem k tomu, že měníme územní plán města, ani nejsme schopni povolit některé věci.
Dotazník, který vás vynesl na vrchol soutěže jste si vyplňovali sami. Myslíte, že je to objektivní hodnocení?
Nedokáži posoudit, zda má cenu takové soutěže dělat, to je věcí organizátorů. Odpovídali jsme po pravdě, neodpovídali jsme tak, abychom zvítězili. Některé odpovědi byly zřejmě ohodnocené hůř, proto některá města získala méně bodů přes to, že například mohou nabídnou to, co my ne, průmyslovou zónu. Nám třeba dotaz, zda jsme schopni poskytnout průmyslovou zónu v součtu moc bodů neubral.
Nebyl by ale výsledek objektivnější, kdyby na dotazy odpovídali sami podnikatelé?
Miluše Stibůrková.
Respondenty byli jak úředníci, tak podnikatelé. Dotazník jsme vyplnili podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a organizátoři si pak v terénu tyto odpovědi ověřovali. Vypadalo to tak, že po našem úřadě chodili fiktivní podnikatelé a zjišťovali fakta. Oceněním jsme získali kredit i jako úřad. Před námi je například v otázce přístupu do úřadu jen Kladno. Na našich úřednících si nyní nejvíce cením informační otevřenosti, tedy to, jak rychle a erudovaně odpovídali na dotazy utajených respondentů.
Mohla by vám cena pomoci, kromě kvalitně zpracovaného projektu, i k přidělení dotací?
Petr Kouba
Možné to je. Zatím v dotacích trochu kulháme za Vlašimí.
Uvidí také návštěvníci úřadu cenu Město pro byznys?
Bylo by dobré ji umístit do míst s největším pohybem lidí, ale žádnou prosklenou vitrínu v podatelně nemáme. Asi ji instalujeme v Muzea umění a designu.