Takovým obdobím, kdy chudí jsou ještě chudší, procházíme kvůli koronaviru právě letos. Přes tyto nepříjemnosti jsou i na Benešovsku lidé, kteří dokážou myslet na druhé. Třeba na bezdomovce, lidi s psychickým a tělesným postižením, osamělé seniory nebo matky samoživitelky.

Právě jim je určena pomoc, kterou získávají prostřednictvím neziskových organizací nebo sociálních služeb z potravinových bank. Ty v celé republice s koronakrizí vyprázdnily regály a bylo potřeba je doplnit.

K tomu se přihlásili znovu i obyvatelé okresu Benešov. Celonárodní potravinová sbírka, do které se řada z jeho obyvatel aktivně zapojila, se konala v sobotu v Benešově, Vlašimi a Čerčanech. Lidé tam znovu odevzdávali vybrané potraviny a drogistické zboží.

Například ve Vlašimi se do sbírky tradičně zapojili lidé z Farní charity Vlašim. A přes to, že tentokrát byla sbírka omezená přísnými hygienickými pravidly, vybralo se dokonce víc zboží, než loni.

To svědčí o stále vysokém sociálním cítění lidí z Podblanicku. V současné době, kdy se řada podniků a podnikatelů, zaměstnavatelů a s nimi i jejich zaměstnanců kvůli složitosti a nedostatečnosti státem poskytované pomoci ocitá na existenční hraně, je to o to víc pozoruhodné.

Všem, kteří se ke sbírce nejen na Benešovsku připojili, patří velký obdiv a dík.