Třeba bunkry, stavěné kdysi na obranu vlasti, dlouho po druhé světové válce mění majitele. Udržování pustých řopíků v provozuschopném stavu by totiž stálo armádu moc peněz.

Podobný je také osud prázdných far. I na Benešovsku se jich církev postupně zbavuje a ponechává si jen ty, které potřebuje pro ubytování duchovních.

A začíná se zbavovat i dalších nemovitostí. Třeba piaristické koleje na benešovském Masarykově náměstí. To mi připadá smysluplné, protože jezuité z města už dávno odešli a objekt měl většinou jen světské nájemníky.

Jenže Benešov dostal i nabídku ke koupi vedlejšího kostela sv. Anny. Co by s ním město dělalo, si představit nedokážu. Stejně jako v případě, že by kostel koupil někdo jiný.

Sv. Anna přitom není na Benešovsku jediným svatostánkem, který je k mání. Další stojí v Olbramovicích, kde je kostel Všech Svatých zavřený.

Tak mě napadá, nebylo by to dobré, jen trochu velké víkendové sídlo?