Padesát čtyři poslanců z různých stran chce, aby v ústavě stálo: Manželství je svazek muže a ženy. Pro je i prezident Zeman. Ústavní změna zcela jistě neprojde, na to se v parlamentu dost hlasů nenajde, přesto má tento spor důležitý symbolický význam.

Demokratičtí konzervativci tvrdí: Manželství je odedávna a navždy spojením muže a ženy, jeho cílem jsou rodina a děti. Nic proti homosexuálním vztahům, leč registrované partnerství je pro ně ten správný název.

Demokratičtí liberálové vrtí hlavami: Do manželského stavu nechť smějí vstoupit všichni, kdo se mají rádi. Registrované partnerství gaye a lesby diskriminuje, nejen co se některých práv týče. Vlastně jim upírá rovnost vůči většinové společnosti.

Tento kulturní a civilizační spor nemá jednoduché řešení. Je pošetilé, když konzervativci vyčítají liberálům, že za chvíli bude možné manželství s domácím zvířectvem. A stejně zpozdilé je, když liberálové posílají zastánce posvátného svazku někam do Ruska k Putinovi. Obě strany mají kus pravdy. A to bez ohledu na to, že většina civilizovaných západních zemí uznává plnou rovnost mezi heterosexuálními a homosexuálními páry. A umožňuje jim rovněž adopci dětí.

Manželství jednoho muže s jednou ženou je jednou ze základních hodnot západní kultury. Bez ohledu na to, kolika proměnami prošlo. Bez ohledu na to, že po většinu historie žili muži ve faktickém mnohoženství (a v moderní době ženy v mnohomužství). Bez ohledu na to, že se můžeme rozvádět a znovu brát jako na běžícím páse. Soudy jsou také často vleklé a nespravedlivé, přesto je nechceme zrušit a dát spravedlnost do rukou nějakého vládce či lidového tribunálu.

Na druhou stranu se společnost vyvíjí směrem, který současníci často netuší. V osvíceném 19. století by málokoho napadlo, že volební právo bude mít někdo jiný než bohatí muži. Nebo to, že černí jsou stejně hodnotní lidé jako bílí,a že by si dokonce mohli vládnout sami. Když se vrátíme ještě trochu zpátky do minulosti: nebyla žena považována za druhořadou bytost? Nepřeli se páni učení, zda má vůbec duši? Manželství pro všechny je proti těmto a dalším dějinným změnám vážně maličkost.

Debata, ve které má každá strana pravdu, nemá smysl. Parlament ji navíc dokáže změnit v hodokvas podlé demagogie. Existuje jediné férové řešení tohoto „manželského“ sporu: referendum.