Tentokrát šlo o piaristickou kolej a její zahrady v centru města. Současný majitel, Arcibiskupství pražské, chce od kupce čtyřicet milionů korun. A to už není žádná láce, zvláště nyní, v době koronavirových omezení a redukce daňových příjmů. Přesto má Benešov o historickou památku obrovský zájem.

Ne proto, že osazenstvo radnice potřebuje syslit další majetek, ale z prostého důvodu: komunální politici se obávají, aby z objektu, pokud by ho nezískal Benešov, nevznikla další ubytovna. To už se totiž stalo dvakrát. U objektů v širším centru, navzdory tomu, že je radnice také chtěla koupit. Jenže síla koruny převážila nad ústními sliby a uspěl ten, kdo dal víc.

Ani v souvislosti s piaristickou kolejí nemá město od arcibiskupství žádný oficiální písemný slib. Existuje ale mailová korespondence v tomto duchu. Ovšem tak to prý bylo i v případě střední školy v Husově ulici – a dnes je z ní ubytovna.
Situace je však odlišná. Tím, kdo dal slib, je církev. Podle benešovského starosty se souhlasně pro transakci vyslovil i kardinál, respektive s jeho požehnáním generální vikář.

Každý, tedy i ateisté, zná jedno z přikázání božích – nepromluvíš křivého svědectví. Znamená to, že by člověk neměl o druhých mluvit nepravdivě, ale v podstatě přikázání říká, že se nemá lhát. Také proto se mi chce věřit, že tentokrát vše dopadne ke spokojenosti města.