více >>
Deník

Žáci z Trhového Štěpánova začali školní rok o dva týdny později

Základní škola v Trhovém Štěpánově z důvodu rekonstrukce posunula začátek školního roku, a proto letošních dvacet prvňáčků (sedmnáct chlapců a jenom tři děvčata) zasedlo poprvé do školních lavic netradičně v pondělí 16. září.

Jelikož rekonstrukce ještě stále trvá, u dvou tříd, třetí a páté, probíhá vyučování mimo budovu školy v Spolkovém domě.

„Ve vyučování naši učitelé kladou důraz na to, aby informace nebyly žákům pouze předkládány k biflování, ale aby se žáci sami naučili informace vyhledávat, pracovat s nimi, aby si uměli dobře naplánovat a zorganizovat práci, aby se dokázali spolehnout sami na sebe, ale také na ostatní při týmové spolupráci, aby své poznatky dovedli uplatnit v běžném životě a v neposlední řadě, aby výuka pro ně byla zajímavá, hravá a přínosná," prozradila ředitelka školy Květa Kuželková.

Žáci mají každý rok možnost se zapojit do různých předmětových a sportovních soutěží. Z vědomostních soutěží se děti v poslední době často zapojují do chemické olympiády, olympiády z českého jazyka, dějepisné olympiády nebo jazykových a matematických soutěží. Ze sportů patří mezi nejoblíbenější volejbal, kopaná, atletika nebo stolní tenis. Ti nejlepší pak reprezentují školu v oblastních a okresních kolech, a pokud jsou úspěšní i tam, tak v kolech krajských nebo dokonce celostátních.

Prvňáčci z Trhového Štěpánova s třídní učitelkou Martinou Novákovou ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Trhového Štěpánova s třídní učitelkou Martinou Novákovou ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Eva Kovaničová

Prvňáčci z Trhového Štěpánova při zahájení školního roku 2019/2020.

Prvňáčci z Trhového Štěpánova při zahájení školního roku 2019/2020. Foto: archiv školy

Příště si představíme děti ze ZŠ Chotýšany. V tištěném vydání Benešovského deníku ve středu 4. prosince 2019.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky