více >>
Deník

Prvňáčci v chotýšanské základce mají vlastní nebe

Základní škola v Chotýšanech je vzdělávacím zařízením, u kterého je výuka i organizace dne je zcela odlišná od škol běžného typu. U nich nezvoní, nejsou odkázáni na pětiminutové přestávky. Základní jednotkou není vyučovací hodina, ale den.

Prvňáčci při výuce využívají prostory podkroví, jemuž říkají Nebe. Vyučování není ani jednoznačně členěno do vyučovacích předmětů, ty se prolínají a tvoří tematické celky.

"Školní program začíná ve společném kruhu, kde všechny děti postupně vypráví, co dělaly předcházející den. To trvá přibližně půl hodinu a dává dětem a učitelům širší prostor pro komunikaci. Žákům se sdělují informace o plánovaných aktivitách, hravou formou se opakuje probírané učivo, děti mají možnost se podělit o radostné události nebo se vypovídat ze svých trápení. Součástí setkání je čtení deníčků, do kterých si žáci od prvních ročníků zapisují zážitky z předchozích dnů, čímž si procvičují písmenka, psaní – čtení slov později i vět," prozradila třídní učitelka Kateřina Rybníčková.

Po ukončení ranního kruhu je pro mladší ročníky zařazena pohybová aktivita jako rozcvička, pohybové hry a podobně. Pak nastupuje výklad nové látky a osvojování učiva. Vedle pracovních sešitů jsou zařazovány různé didaktické hry na procvičování probíraných jevů. Výuka trvá přibližně 80 minut a po ní mají žáci půlhodinovou pauzu. Děti mohou zůstat ve třídě, kde mají k dispozici knihovnu, stavebnice, PC, nebo uvolnit svou energii na dětském hřišti školní zahrady. Čtvrtý blok tvoří práce v centrech aktivit a pak na konci je poslední fáze vyučování, a to hodnocení.

Prvňáčci z Chotýšan s třídní učitelkou Kateřinou Rybníčkovou ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Chotýšan s třídní učitelkou Kateřinou Rybníčkovou ve školním roce 2019/2020. Foto: Jiřina Navrátilová

Prvňáčci z Chotýšan ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Chotýšan ve školním roce 2019/2020. Foto: Jiřina Navrátilová

Příště si představíme děti ze ZŠ Teplýšovice. V tištěném vydání Benešovského deníku ve středu 11. prosince 2019.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky