Vážení čtenáři, od 1. února můžete pravidelně každý den hlasovat profinalisty jednotlivých měsíčních kol ankety Nejsympatičtější miminko měsícenarozená během loňského rokuv benešovské porodnici a to prostřednictvím internetových stránek Benešovského deníku www.benesovsky.denik.cz nebo hlasovacích kuponů, uveřejněných na stránkách novin.

Tímto způsobem můžete vybrat absolutního vítěze,miminko roku 2010. Od úterý 1. února (8 hodin) do pondělí 28. února (do 12 hodin) mají čtenáři možnost hlasovat na internetových stránkách Benešovského deníku o Nejsympatičtější miminko roku 2010. Z jedné IP adresy je možné poslat hlas jen jednou za 60 minut.

Vždy v úterý, večtvrtek a vsobotu bude zároveň v tištěném vydání zveřejněn kupon, jehož prostřednictvím bude možné rovněž hlasovat. Vyplněné kupony je nutné do redakce doručit nejpozději do 28. února do 12 hodin. Konečný výsledek pak bude tvořen součtem hlasů získaných prostřednictvím internetové ankety a doručených kuponů. Kromě uděleného titulu Miminkoroku 2010obdržívítěz krásnéceny.