Předchozí
1 z 6
Další

Tomáš Kurc: Baví mě vytvářet akce, které dávají smysl

Tomáš Kurc pochází z České Lípy, nicméně vyrostl a žije ve Lbosíně. Již několikátým rokem funguje jako vůdce skautského střediska v Benešově, které čítá více jako 150 členů. Ve svém volném čase závodně hraje florbal a pracuje jako 3D modelář. Skauting pro něj znamená silnou komunitu lidí, které pojí láska k práci, opravdová přátelství a nadšení lidí pro společný cíl.

Tomáš Kurc

Můj tatínek pracoval v lese a jednou mu přijel na pomoc skautský oddíl z Prahy. Stanovali nám za domem, já jim celý víkend pomáhal a po večerech se účastnil pár jejich programů. Moc se mi líbily jejich vztahy, způsob komunikace a semknutost. Díky této zkušenosti jsem začal hledat oddíl v okolí, nakonec jsem našel ten benešovský a v roce 1996 jsem se stal jeho členem.

Tomáš Kurc

Každý rok jsem jezdil na tábor a několik výprav a v 8. třídě jsem začal poprvé pracovat s družinou. Během mého studia na střední škole zažíval chlapecký oddíl velikou krizi kvůli nedostatku dětí. Postupně jsem se vrátil do vedení, počty se začaly navyšovat a dnes se můžeme chlubit více jak padesáti členy.

Tomáš Kurc

Poprvé mě napadlo zapojit se do vedení střediska v roce 2009, kdy jsem viděl, že se nikam příliš neposouváme i přes náš veliký potenciál. Naše bývalá vůdkyně již vykonávala činnost dlouho a já jí chtěl vrátit její službu nám. Proto jsem v roce 2013 kandidoval na vůdce střediska a působím na této pozici dodnes. Rád bych také kandidoval na podzim na předsedu okresní rady, protože i zde mám své cíle, kterých bych chtěl dosáhnout.

Tomáš Kurc

V rámci skautské činnosti mě nejvíce baví činnost pro lidi a vytvářet akce, které dávají smysl. Náš tým skládající se z cca dvaceti lidí organizoval již 11. ročník závodu V Benešově straší, okresní jamboree setkání skautů, několik skautských závodů, včetně krajského kola a příští rok nás čeká kolo celostátní.“ Samozřejmě také pro mne znamená i veliké množství dobrodružství, pobytu v přírodě a spoustu dalších aktivit.

Tomáš Kurc

 V rámci volebního období mé kandidatury na vůdce střediska chci dotáhnout moje původní plány obsahující transparentnost hospodaření střediska, vytvoření a dohlížení na fungování revizní komise a také rozšířit fungování zpětného hodnocení kvality naší činnosti. Chci se také zaměřit více na výchovu nástupců vůdců a také jednám o založení dvou nových oddílů v okolí. Uvidíme, co příští roky přinesou, já doufám, že budu vždy připraven vše zvládnout.

Tomáš Kurc