Předchozí
1 z 7
Další

Radek Tupý ze Sázavy je všestranná osobnost, zastupitel a patriot svého města i své země. Hraje ochotnicky divadlo, moderuje a vystupuje na akcích. Ale charakterizují jej i jeho aktivity ve sdružení Dětské srdíčko, které v roce 2009 založili spolu s manželkou a dcerou motivováni snahou o zlepšení podmínek své dcery od narození postižené těžkým onemocněním srdce a dalších dětí se srdeční vadou.

Radek Tupý ze Sázavy.

Dcera se narodila v roce 1993 s hypoplasii levého srdce a dalším poruchám. Tato vada patří k nejtěžším. V jejím důsledku je levá komora výrazně zmenšena a dochází tak k obrovském tlaku, díky němuž se neuzavřela po porodu spojka mezi plícemi a srdcem. V plicích dcery tak vznikal patnáctkrát větší tlak, čímž se plíce od počátku nevratně poškozovaly, což mělo v dalších letech výrazný vliv na činnost celého organizmu.

Radek Tupý ze Sázavy.

Díky nedostatečné srdeční činnosti byly plíce i tělo náchylné na jakoukoliv infekci a zápal plic. Na podporu srdce a celého organizmu bylo třeba stále více medikamentů, v posledních letech pak i nepřetržitě kyslíkový přístroj a invalidní vozík. Pohyb i celý život stěžovaly silné a bolestivé otoky. Kvůli kombinovanému postižení by musely být se srdcem transplantovány i plíce, ale její stav tuto velmi náročnou a výjimečnou operaci neumožňoval.

Radek Tupý ze Sázavy.

V průběhu života dcery jsme se potýkali s problémem, jak a kde získat relevantní informace o péči o dítě či zajišťování podpory. Proto jsme se v roce 2009 s manželkou a dcerou založili spolek Dětské srdíčko, který měl za cíl výměnu informací s rodiči o péči o postižené děti. Při vzniku i činnosti spolku mi pomáhají mé znalosti grafiky i schopnost veřejně vystupovat. Autorem názvu i loga sdružení je moje dcera.

Radek Tupý ze Sázavy.

Když v roce 2011 zemřela, pokračovali jsme v práci spolku nepřetržitě dál. V Čechách se rodí ročně asi kolem čtyř procent dětí se srdeční vadou. Informovanost je větší nejen kvůli internetu, ale především se zvyšuje a zdokonaluje koordinace mezi kardiology a dětskými a dalšími lékaři. Ale i přesto, že se vývoj v kardiologii i kardiochirurgii obrovsky posunul a česká kardiochirurgie patří mezi světové špičky, postižené děti se rodí.

Radek Tupý ze Sázavy.

Z prodeje placek sdružení poskytujeme finance tam, kde to dětem pomáhá nejvíce. Spolupořádáme akce, na kterých dražíme věci dárců a výtěžek poskytujeme například do dětského kardiocentra v Motole. Za posledních roky jsme na pravidelných akcích vydražili darovaná umělecká díla téměř za sto tisíc korun, z nichž většina podpoří nákup nákladného přístroje, který umožní rychlejší a méně bolestivý odběr krve, který je pro nemocné děti vyčerpávající.

Radek Tupý ze Sázavy.

Před několika lety jsme také přispívali několika tisíci na nákupu velmi nákladného echo-přístroje nejen pro vyšetření srdce do ordinace zkušeného kardiologa. V současné době jednáme s kontaktním oddělením pražského motolského kardiocentra o pomoci v podobě pomůcek a dalších prostředků, které by nemocným dětem usnadnily a zpříjemnily těžký a dlouhý pobyt v nemocnici.

Radek Tupý ze Sázavy.