Předchozí
1 z 6
Další

Jan Urban: Vždy mě fascinoval pohled na mizející Měsíc v zemském stínu

Jan Urban, člen Vlašimské astronomické společnosti, v letech 1991 až 2007 byl jejím předsedou. V současné době je členem správní rady obecně prospěšné psolečnosti VAS. Jeho zájem o vesmír se zrodil v deseti letech, když tehdy z verandy rodného domu ve Vlašimi pozoroval s rodinnými přáteli úplné zatmění Měsíce. Fascinoval ho pohled na jasnou oblohu a pohled na mizející Měsíc v zemském stínu.

Divišovský učitel a hvězdář Jan Urban.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek

V roce 1981, kdy jsem chodil do 7. třídy, se na základní škole objevil letáček s informací o astronomickém kroužku, který vznikal na vlašimské hvězdárně. Ihned jsme se s několika spolužáky přihlásili a pod vedením Zdeňka Krušiny začali hvězdárnu pravidelně navštěvovat. Jako patnáctiletému mi již tehdejší ředitel hvězdárny Jan Zajíc půjčoval klíče od hvězdárny a já tam mohl působit autonomně.

Divišovský učitel a hvězdář Jan Urban.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek

Hlavním mým zájmem bylo Slunce - pravidelně jsem zakresloval sluneční skvrny - a noční fotografie oblohy. Nedílnou součástí mého působení na hvězdárně bylo a dosud je zprostředkování krás noční oblohy jiným. "Chodit na hvězdárnu" pro nás také znamená starat se o její chod, pečovat o interiér i okolí, a to jako dobrovolníci.

Divišovský učitel a hvězdář Jan Urban.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek

Díky svému zájmu o Slunce jsem se již čtyřikrát účastnil expedic za úplným zatměním Slunce, expedice do oblasti výbuchu Tunguzského meteoritu v roce 2003 na Sibiř nebo jsme v roce 2000 navštívili kolegy z Liverpoolské astronomické společnosti ve Velké Británii. Nedávno jsem také ‚zdědil‘ po dlouholetém kamarádovi Rudolfu Vlachovi menší dalekohled, takže mohu oblohu pozorovat zblízka i doma.

Divišovský učitel a hvězdář Jan Urban.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek

V současné době profesně pracuji na Základní škole Divišov, kde učím matematiku, fyziku a zeměpis, tedy předměty úzce související s astronomií. Mými dalšími zájmy jsou regionální historie a místopis, cestování a pohyb v přírodě, nejlépe o samotě a pěšky českou krajinou. Hodně času také věnuji rodině.

Divišovský učitel a hvězdář Jan Urban.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek

Mojí snahou je vybavit svoje tři děti, kterým je 8, 12 a 14 let láskou k poznávání, a i když to někdy jde pěkně ztuha, prostřednictvím fyziky a astronomie je nakazit matematikou. Vím, že až se jim překulí patnáctý rok života, budu už na ně krátký. Hvězdy jim nijak zvlášť nevnucuji, ale celá rodina, včetně mé laskavé a trpělivé manželky Mirky, se akcí na hvězdárně aktivně účastní.

Divišovský učitel a hvězdář Jan Urban.Zdroj: DENÍK/Michal Bílek