A od něj už to není daleko k současnému využití objektu – muzeu hudby. Provozuje ho Muzeum Podblanicka se sídlem ve Vlašimi. A právě tam má své pracoviště Jindřich Nusek, historik, kurátor výstav a správce archivu Muzea Podblanicka, příspěvkové organizace Středočeského kraje.


Pane doktore Nusku, kdy expozice v Růžkových Lhoticích vznikla?
Zámek Růžkovy Lhotice získalo Muzeum Podblanicka (tehdy Muzeum okresu Benešov) v roce 1973. V loňském květnu jsme tu otevřeli novou expozici s názvem Kraj tónů. Chce ukázat Podblanicko jako hudební fenomén, jako kraj spojený v průběhu 16. až 20. století s mimořádným počtem osobností české a evropské hudby. A to s větším využitím historických interiérů. Otevření expozice bylo jednou 
z akcí Roku české hudby 2014 a musím přiznat, že u návštěvníků má slušný ohlas.

Proč je muzeum právě v Růžkových Lhoticích?
Protože Růžkovy Lhotice jsou důležitým smetanovským místem. Zámek vlastnil v letech 1835 až 1844 otec Bedřicha Smetany, František. Mladý Bedřich tu prožil několik romantických prázdnin. Ve Lhoticích poznával „pravý venkov", do té doby žil spíš ve větších městech. Začínal tu společensky žít a prožíval i lásky. Tady se například rozloučil s první velkou láskou Louisou. Její polku asi umí zanotovat každý. Ve Lhoticích mimo jiné začal Bedřich i lovit, což byla další jeho vášeň. Veřejnosti obvykle málo připomínaná.

Z toho, co říkáte vyplývá, že zaměření expozice snad asi nemohlo být jiné…
To ano, zaměření bylo od začátku jasné. Zámek a zahrada kolem mají smetanovského genia loci. Místnosti, kudy návštěvníci prochází, byly obytnými pokoji rodiny Smetanových. Od 11 do 19 let tu probíhal se sourozenci a hrál na klavír mladý Bedřich. Jedna místnost je věnována přímo jemu. Lhotice byly zároveň příležitostí připomenout „velké" 
i „menší" hudební osobnosti spojené s Podblanickem. Některé se tu narodily jako například Jan Dismas Zelenka, současník Johanna Sebastiana Bacha a Georga Philippa Telemanna, Josef Suk či Zdeněk Fibich, některé v kraji pobývaly jako Richard Wagner, Gustav Mahler či Antonín Dvořák. Mahler je Lhoticím také blízký. Po nedaleké silnici projížděl dostavníkem a za kopcem v Čechticích čekával na přítele Emila Freunda.

Najdou se na Benešovsku i vazby mezi osobnostmi?
Ano a docela zajímavé. Vytvářejí něco, čemu říkáme „podblanický uzel". Řeknu dva příklady: barokní Jan Dismas Zelenka pocházel z Louňovic pod Blaníkem a kariéru prožil jako dvorní skladatel v Drážďanech. Když si roku 1863 čeští vlastenci na Zelenku vzpomněli, poslali do Drážďan opsat jeho skladby Bedřicha Smetanu. Ten stejně jako Zelenka strávil část dětství pod Blaníkem – pár kilometrů od Louňovic. Druhá vazba je ještě těsnější: Mladý Richard Wagner napsal roku 1832 na zámku v Pravoníně libreto. Nedokončil ho, ale v Německu krátce na to vytvořil svou první operu Víly. Ta obsahuje i postavy, na nichž pracoval v Pravoníně. Operu Víly, ovlivněnou Pravonínem, pak v roce 1834 odmítl v Lipsku provést pěvec a režisér Franz Hauser – rodák z Krasovic u Blaníka. Premiéru měla až roku 1888 v bavorském Mnichově.

Kolik předmětů expozice zámku Růžkovy Lhotice nabízí?
Návštěvníci tu najdou přes sto předmětů různé velikosti – od cvikru Bedřicha Smetany po klavíry. K tomu je třeba přičíst mobiliář, který tři místnosti ladí do období druhé poloviny 19. století. Modrý salon navozuje atmosféru konce 18. století, kdy byl stavěn zámek ve Lhoticích. Bílé pozdně barokní skříně a jídelní stůl v něm doplňuje keramika. Expozice totiž také připomíná Lhotice jako sídlo majetných svobodníků. Jako „svobodnický zámek" se v českých zemích vymykají. S historií sídla se návštěvníci seznámí v zámecké chodbě. Expozice šla cestou takzvaných narrative rooms, vyprávějících místností. Jsou členěny v duchu zámeckých interiérů a obrazový materiál s předměty pojednávají témata.

Jakým způsobem instituce „občerstvuje" své sbírky v Růžkových Lhoticích?
Zatím doplňujeme předměty z fondu našeho muzea. Do expozice například ještě letos přibude medaile z mezinárodní hudební výstavy ve Vídni roku 1892. Tam měla průlomový úspěch Prodaná nevěsta, kterou inspirovaly Smetanovy zážitky z Podblanicka. Stále více se nám ozývají i donátoři, například z řad Společnosti Bedřicha Smetany. Díky tomu kompletujeme sbírku starších vydání Smetanových skladeb 
a libret. V řadě jeho děl, ať už 
v Hubičce, Tajemství, Dvou vdovách či Mé vlasti se zřejmě promítl pobyt ve Lhoticích.

Je ještě prostor na další rozšířování expozice?
Ano, rozšíření plánujeme ve dvou etapách. Nejdříve připojíme další salon k současným čtyřem v prvním patře. Místnost zatím slouží k jiným účelům. V druhé etapě bychom rádi návštěvníkům zpřístupnili také přízemí.

Jaký nejvzácnější kousek zámek návštěvníkům ukazuje?
Asi největší zájem budí starší ze dvou Smetanových klavírů v Zeleném salonu. Vytvořila ho pražská dílna Václava Jiříkovského a mladý Bedřich na něm koncertoval 27. září 1840 při akademii v čechtickém zámku. Jiříkovského klavíry se dochovaly pouze dva, jeden uvidíte v Růžkových Lhoticích a druhý v Českém muzeu hudby v Praze na Malé Straně.

Připravujete, třeba jen v omezené formě, nějaké muzicírování s vašimi exponáty?
Dobrá otázka (smích). Zatím opatrně uvažujeme o funkčním restaurování dechových nástrojů. Budoucnost je otevřená.

Jaké cíle si kladou Lhotice do příštích jednoho, dvou let?
Plány jsou docela velké, ale uvidíme, co se podaří finančně zajistit. Plánujeme opravu fasády a střešní krytiny. Také úpravu nádvoří a zámecké zahrady, včetně doplnění mobiliáře. Chystáme i větší množství hudebních a dalších akcí, které zatím nechci prozrazovat. Větší výuková nabídka bude také pro školy. Hudba je prostě české téma a Podblanicko má v rámci republiky výjimečné postavení. Myslím si, že každé dítě z podblanických škol by mělo aspoň jednou Růžkovy Lhotice navštívit. Vidět, kde se formoval nejvýznamnější český skladatel 
v klíčovém věku od jedenácti do devatenácti let.

Kolik návštěvníků zavítá ročně do Růžkových Lhotic?
V loňském květnu jsme sice otevřeli novou expozici, ale probíhaly ještě organizační 
a další úpravy. Nešlo tedy o plný provoz. Do Lhotic zavítalo kolem tisícovky lidí, ale počítáme s výrazným nárůstem.

Má zámek více prohlídkových okruhů?
Zatím zámek nabízí expozici Kraj tónů. Ta zahrnuje čtyři bývalé obytné místnosti Smetanových a průběžnou chodbu.

Kolik průvodců Růžkovy Lhotice mají?
Přes týden i o víkendu je návštěvníkům k dispozici jeden průvodce. Všechny informace k vystaveným předmětům najdou v textovém průvodci, 
s kterým expozici procházejí. Pro další informace můžou využít i digitální infopanel. Nabízí zvukový komentář, takže pomáhá i návštěvníkům s postižením zraku. Pro větší výpravy je připraven odborný edukační pracovník.

Jak často využívají interiéry nebo exponáty k natáčení české či zahraniční televize?

Před několika lety se v zámku točil film ze života Bedřicha Smetany. Nová expozice více využívá historický charakter místností, takže věříme, že zájem filmařů poroste.

Kdy má zámek otevřeno?
Zámek se pro veřejnost letos otevře 2. května a přístupný bude do září každý den kromě pondělí. A to vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Návštěvníkům ale vycházíme vstříc i v jiné dny. Pokud se objedná skupina od pěti osob, rádi jim prohlídku umožníme.