Výkony soutěžících hodnotily dvě odborné poroty, která byly složeny převážně z pedagogů všech ZUŠ v okrese Benešov.
V úterý 10. února se konalo okresní kolo soutěže ZUŠ v oborech sólový a komorní zpěv. V osmi kategoriích se zúčastnilo čtrnáct žáků z čerčanské a benešovské ZUŠ. V porotě usedly paní učitelky z obou uměleckých škol Jana Gernertová z benešovské a Ema Gallová z čerčanské školy. Předsedkyní poroty byla Eva Nacházelová z Benešova.
Zástupcem těch nejmenších, v nulté kategorii, vystoupila Alžběta Faltejsková z Benešova. Svým výkonem dosáhla až na postup do krajského kola, které se bude konat 18. a 19. března v Benátkách nad Jizerou.
Za první kategorii vystoupila Linda Leová, zastupující benešovskou školu, a Erika Galová z Čerčan. Obě děvčata postoupila z prvního místa do Benátek. Linda s celkovým počtem bodů 68 a Erika se 74 body.
Edita Kleinová, zastupující druhou kategorii a uměleckou školu v Benešově bohužel do dalšího kola nepostoupila, ale vyzpívala si pěkných 60 bodů.
Třetí kategorie v sólovém zpěvu vystoupili Gallová Johana z Čerčan, Le Thao Anh, Kapounová Adéla a Režný Miloš z Benešova. I tady postoupily dvě soutěžící; Johana Gallová se 67 a Le Thao Anh se 63 body.
Štěpánka Tomášová ze čtvrté kategorie se na Benátky bohužel těšit nemůže, ale i přesto předvedla pěkný výkon.
Vystoupení soutěžících v páté kategorii byly výborné. Rozhodnout, kdo postoupí do krajského kola, bylo pro porotu skutečně těžké. Zazpívaly Hana Kronovetrová a Klára Masnicová z Čerčan a Klára Lázničková a Eliška Průšová z Benešova. Nakonec se porotra rozhodla, že benešovský okres budou zastupovat obě Kláry. Klára Masnicová dostala 71 a Klára Lázničková 67 bodů.
Klasová Ráchel předvedla velmi pěkný výkon. Se 67 body zaslouženě postupuje do krajského kola a bude reprezentovat devátou kategorii.
V oboru komorní zpěv reprezenotovaly čerčanskou školu Hana Kronovetrová a Klára Masnicová. Jejich dvojhlas je probojoval do Benátek se 66 body.
Celé toto soutěžní kolo proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a všichni soutěžící předvedli kvalitní výkony. Všem žákům, kteří postoupili, přejeme hodně štěstí a skvěle naladěný hlas do krajského kola v Benátkách nad Jizerou.
Ve středu 11. února pak probíhala soutěž hudebního oboru ve hře na dechové nástroje. Tato soutěž byla rozdělena do dvou bloků. V jednom bloku soutěžili hráči ve hře na zobcovou flétnu a ve druhém pak hráči na dechové nástroje dřevěné a žesťové. Výkony hodnotila sedmičlenná porota, která byla složena z pedagogů všech ZUŠ působících na území okresu Benešov.
Ve hře na zobcovou flétnu soutěžilo 17 žáků v kategoriích II. – VII.. Ti předvedli velmi pěkné výkony a téměř polovina jich postoupila do krajského kola, které bude probíhat ve dnech 16. – 17. března v ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně. Tradičně nejúspěšnější v této oblasti byla ZUŠ Čerčany, ze které postoupilo 6 hráček na zobcové flétny - Martina Lázničková, Tereza Melíšková, Kristina Ratajová, Zuzana Horáková, Eliška Podroužková a Monika Zuberová. Další dvě soutěžící (Bohumila Peroutková a Monika Kačenová) pak postoupili za ZUŠ Vlašim.
Ve hře na dechové nástroje bylo přihlášeno nejvíce žáků za dobu konání soutěží ZUŠ – celkem 46. V této oblasti byla zase nejúspěšnější ZUŠ Josefa Suka Benešov a ZUŠ Vlašim.


Byla zastoupena celá řada dechových nástrojů

příčná flétna – postup Jitka Pallová, Barbora Nováková, Aneta Hořejší ze ZUŠ Benešov, Markéta Tůmová, Silvia Matoušková, Karolína Čmuchová ze ZUŠ Vlašim

klarinet – postup Jiří Tůma, David Král, Josef Škvor ze ZUŠ Benešov, Václav Štětina ze Zuš Vlašim

saxofon – postup Petr Hlom ze ZUŠ Benešov

trubka – postup Aleš Král ze ZUŠ Votice, Patrik Aliji ze ZUŠ Benešov

tenor – postup Ondřej Šusta ze ZUŠ Benešov, Pavel Strnad ze ZUŠ Vlašim

tuba – postup Vít Dvořák ze ZUŠ Benešov


Okresní soutěž proběhla v krásném prostředí ZUŠ Josefa Suka Benešov v přátelské atmosféře především mezi porotou a mladými umělci. Výkony všech soutěžících byly na velmi dobré úrovni a právem za to patří všem soutěžícím blahopřání a poděkování. Vždyť věnovali přípravě jistě nemálo času a energie. Těm, kteří se probojovali do krajského kola přeji, aby se jim soutěžní vystoupení podařilo, aby si odnesli ze soutěže hezké zážitky, případně navázali přátelství se svými kolegy z ostatních škol a aby reprezentovali co nejlépe své ZUŠ ve Středočeském kraji.

Václav Turek, Jitka Pazderová, ZUŠ Josefa Suka Benešov