Slavnostní zahájení se bude konat v Ratměřicích, kde se také příští neděli uskuteční zakončení.
„Akce se zúčastňují mladí umělci, letos jich je deset. V loňském roce tvořili na téma Hrůzné války, nyní na téma Smíření. Vloni vzniklo 11 soch,“ uvedl starosta Ratměřic, Viktor Liška.
Témata se vztahují k největší historické události v dějinách obce, vyhlazení bitvy u Jankova v roce 1645.
„Sochy, které tu vzniknou, budou vystaveny příští sobotu na vernisáži a část jich zůstane na veřejných prostranstvích obce a na obecním úřadě,“ řekl starosta Liška.
Sympozium je veřejně přístupné, takže se lidé mohou dívat na to, jak umělci tvoří.
„Loňský projekt pomohl otevřít diskuzi nad tématem války jako takové se zaměřením na tragické období regionálních dějin- třicetiletou válku a bitvu u Jankova,“ řekl starosta obce Ratměřice Viktor Liška