Po úspěšně realizovaném projektu Po stopách blanických rytířů na kole i pěšky, v rámci něhož obec rekonstruovala ubytovnu s půjčovnou kol a vybudovala cyklotrasu i naučnou stezku, přišli Kondračtí s dalším projektem, zaměřeným na rozvoj cestovního ruchu. Zrekonstruovaná nevyužitá fara a její zázemí se promění ve Farní muzeum v Kondraci – návštěvnické centrum.
„Objekt fary, umístěný přímo na návsi, je bohužel již několik desítek let nevyužitý a tomu odpovídá i jeho stav. Po dohodě s Římskokatolickou farností a Arcibiskupstvím Pražským jsme se rozhodli využít tento památkově vzácný dům pro návštěvníky naší obce. Vznikne tak kvalitní zázemí i pro množství tradičních akcí, které společně s našimi aktivními občany každoročně organizujeme.“ říká k plánům starosta obce Miroslav Matuška.
Projekt, svým zaměřením unikátní v celé České republice, se snaží návštěvníkům přiblížit život na faře na přelomu 19. a 20. století, kdy byl ještě farní úřad důležitou institucí pro fungování obce. Interpretace záměru bude spočívat v autentickém vybavení objektů, ale také prostřednictvím interaktivních expozičních panelů. V budově fary bude instalována expozice o životním stylu venkovského duchovenstva v 19. století a tradicích církevního roku, v budově bývalé márnice expozice o historii obce Kondrac a o dějinách a stavebním vývoji sousedního románského kostela sv. Bartoloměje.

Projekt doplní naučná stezka Rok na vsi


Obec, ležící v turistické destinaci Kraj blanických rytířů, připravuje projekt s celkovými náklady přes 10 milionů korun, ve kterém počítá s dotací EU. „Měl by představovat další aktivní turistický cíl na principech zážitkové turistiky,“ říká kondracký starosta Miroslav Matuška s tím, že kromě zajímavého interiéru mohou návštěvníci získávat informace o životě na faře prostřednictvím interaktivních panelů, k dispozici bude také řemeslná dílna, kde mohou vyrábět svíčky, ruční papír či tisknout na knihtisku obrázky s dobovou tematikou církevních svátků. Na farské zahradě bude bylinková zahrádka se symbolickým christologickým a mariánským významem, místa pro odpočinek i pastva ovcí a koz, které k farnímu hospodářství vždy patřily.
„Snažíme se realizovat komplexnější projekty, které zvyšují turistickou atraktivitu. Proto k farnímu muzeu ještě plánujeme vyznačení nových cyklotras s turistickým mobiliářem a instalaci naučné stezky Rok na vsi, na jejíž interaktivních panelech budou ztvárněna jednotlivá roční období ve vztahu k tradičnímu životu na vesnici,“ doplnil projektový manažer Petr Zapletal.
„Pokud vše dobře dopadne, měli bychom s realizací začít na podzim,“ dodal Matuška.