Autorem koncepce je historik František Kavka, realizace se ujali František Kavka, Marta Crháková, Marcela Uhlířová, Michal Sejk, Jaroslava Zoulová a Dana Šmídková. Dokumenty na výstavu poskytlo dalších šest organizací a jednotlivců.

Na vernisáži promluvil starosta obce Ivan Novák a Michal Sejk, ředitel Státního okresního archivu Benešov. František Kavka pak provedl zájemce výstavou. Ve více než hodinovém výkladu přiblížil zájemcům nejstarší kolorované mapy Mikuláše Klaudyána z první poloviny 16. století. Zajímavostí jsou také mapy, jenž sloužily pro vojenské účely v různých etapách vojenského mapování nebo katastrální mapy z první poloviny 20. století a z období přelomu 19. a 20. století, které zachycují železniční tratě. Zaneseno je na mapách také vojenské cvičiště z let 1942 až 1945, které bylo zřízeno mezi řekami Vltavou a Sázavou, kdy bylo v pěti etapách vystěhováno více než 17 tisíc osob ze 65. obcí a 144 osad. Další část výstavy obsahuje mapu koridoru Benešov - Tábor a silniční síť.

Výstava je otevřena vždy ve středu a v sobotu od 13 do 17 hodin, jiné termíny si zájemci mohou objednat na obecním úřadě v Olbramovicích. Ukončení je naplánováno na 2. listopad. 

Akce proběhla ku spokojenosti pana starosty, jenž panu Kavkovi poděkoval za odborný výklad a vstřícnost návštěvníkům.

AUTOR: Josef Kapek