Podařilo se sesbírat přibližně 30 fotografií Votic a okolí, které zobrazovaly jak revoluční shromáždění na Votickém náměstí, tak i následky panování komunistického režimu.

„Překvapilo mne, jak málo fotografií se z tohoto období dochovalo, ale to co máme, skutečně stojí za to a děkuji všem, kteří nám je zapůjčili,“ uvedla v proslovu místostarostka.

Jelikož se jedná o historii ne tak dávnou, někteří z přítomných se na fotkách i poznávali, což u nich vyvolalo určité emoční vzpomínky.

Kromě obrazového materiálu výstava popisuje jak revoluční dění, tak i statistiku obětí komunismu a politickou situaci té doby.