První společnou akcí, která na členy klubu čeká je příprava a organizace tradičního Podblanického plenéru. Ten se uskuteční v přední části parku v prostorách mezi galerií a vlašimským zámkem.
„Letošním zpestřením plenéru, který se uskuteční v rámci dnů evropského dědictví v zámeckém parku bude i spoluúčast malých malířů z vlašimských mateřských škol,“ uvedl Stanislav Příhoda s tím, že výstava začne ve 14 hodin a o dvě hodiny později budou moci návštěvníci s výtvarníky pobesedovat o výstavě přímo v prostorách galerie.
Členové klubu přátel Podblanické galerie se schází pravidelně vždy první středu v měsíci na Hodince v ateliéru, kde plánují další akce v oblasti výtvarného umění.
„Letos se nám podařilo mimo jiné podařilo dokončit velkou obrazovou kroniku Vlašimské brány. Ta byla na samostatných listech úspěšně prezentována na výstavě v Podblanickém ekocentru. Kromě letošního plenéru připravujeme také kulturní večer v Podblanickém ekocentru a plánujeme vydání katalogu Podblanické galerie,“ doplnil vlašimský výtvarník. Klub hodlá i nadále pokračuje ve shromažďování děl a dokumentace o malířích profesionálech i amatérech Podblanicka a vzniknout by časem měla i galerijní knihovna tvořená převážně z darů členů a příznivců výtvarného umění Podblanicka.
„Uvítáme i nové členy klubu, dveře jsou otevřeny každému kdo má zájem o spolupráci,“ připomíná Příhoda.

Karel Chlumec