Od května do září se mohou její návštěvníci seznámit s obrazy, plastikami a keramikou přibližně dvacítky profesionálních i amatérských výtvarníků regionu v Podblanické galerii, poznat atmosféru ateliéru vlašimského výtvarníka Stanislava Příhody a z oken romantické stavby vidět neobvyklé pohledy na město, zámek i zámecký park.
„V rámci rekonstrukce brány jsme založili Klub přátel Podblanické galerie, v němž pro členy zajišťujeme výtvarný program, besedy, výstavy a vydáváme občasník,“ uvedl Jan Urban z ČSOP Vlašim, který se stal dlouhodobým nájemcem a provozovatelem originálních prostor a má prohlídky veřejnosti na starosti.
Samotná Vlašimská brána má pestrou historii. Postavena byla v roce 1846 a jejími prvními obyvateli byl Karel Čížek s rodinou, jehož úkolem bylo dohlížet nad pořádkem a starat se o věžní hodiny. Po jeho smrti v roce 1934 ve Vlašimské bráně žila rodina Havránkova a Laurova. „V místnosti současného ateliéru se narodil během války Zdeněk Laur,“ přidává perličku Jan Urban. V šedesátých a sedmdesátých letech byla Vlašimská brána využívána jako konspirační místo Státní bezpečnosti pod krycím jménem Věž. Později bránu užívali zahradníci jako šatnu a sklad, a od osmdesátých let zde má ateliér malíř Stanislav Příhoda.
„V minulém roce byla v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unii Vlašimská brána rekonstruována. Záměrem projektu a podmínkou poskytnutí dotace bylo zpřístupnění prostor Vlašimské brány veřejnosti,“ říká autor projektu rekonstrukce Petr Zapletal s tím, že cílem projektu je podpořit regionální infrastrukturu a cestovní ruch a zachovat kulturní dědictví Podblanicka. Navštívit tuto unikátní památku je možné denně mimo pondělí od 10 do 16 hodin.