Děti společně s rodiči zcela zaplnily celý sál. „Hvězdný tým“ vranovských maminek pod vedením Lenky Šustové, která byla vybavená i píšťalkou, aby děti lépe poslouchaly, připravil spoustu zábavy a soutěží.

Závod v přenosu pingpongového míčku na lžíci, sedání na hudbu na židle, přednes básní nebo písní do mikrofonu, hra s nafouknutým balónkem nebo jízda mašinkou o ceny.

Vyvrcholením se stala spartakiádní rozcvička za melodie písně Michala Davida Poupata. Celé odpoledne k poslechu a tanci hrála místní Vranovanka pod vedením kapelníka Jiřího Šusty