Výstava na dvanácti panelech zachycuje historii a současnost obce. První písemná zmínka je z roku 1219, kdy král Přemysl Otakar I. podstoupil ves vyšehradské kapitule. Život v obci skončil roku 1976, kdy musela Zahrádka ustoupit vodní nádrži Švihov. Z původní obce se dochoval pouze kostel, který dnes slouží především k setkávání rodáků a pořádání kulturních akcí.