S touto ponurou historií obyvatelů Tridentu obeznámil návštěvníky v úvodu ředitel Muzea Podblanicka a hlavní organizátor výstavy Radovan Cáder. Předtím však poděkoval autorovi této putovní výstavy, kterým je italský spolek zájemců o historii Laboratorio di storia di Rovento. Tento spolek sbírá, uchovává a prezentuje tisíce fotografií, dokumentů a příběhů obyčejných lidí v období světových válek.

Výstava potrvá do 23. února a je otevřena vždy od úterka do neděle mezi desátou a šestnáctou hodinou s přestávkou na oběd přesně v poledne. K výstavě byla vydaná brožura sepsaná Bohuslavem Rejzlem, historikem a kurátorem Muzea hlavního města Prahy.