V nádherném interiéru svatostánku vyzdobeném vyřezávaným oltářem a dalšími doplňky řezbáře dílem Lazara Widmanna se konala půlnoční mše. Celebroval ji poříčský farář Martin Janata.

Pro věřící známý, pro jen příležitostné návštěvníky vánočního kostela pak zcela jedinečný zážitek připravil na půlnoc 24. prosince poříčský chrámový orchestr a sbor.

Ten v kadidlem provoněném kostele zahrál za zazpíval Rybovu Českou mši vánoční. Na závěr mše pak zazněla i neméně známá koleda Narodil se Kristus Pán a tu si v chrámové lodi zazpívali všichni.