„První setkání bylo věnováno především fotkám z mezenské kroniky. Téma bylo zpočátku válečné, jelikož začátek kroniky připomíná mezenské občany v 1. světové válce," nastínila  Iva Vančurová z občanského sdružení Mezeňák.

Fotky v kronice zaznamenaly i jiné významné události. Zakoupení stříkačky pro Sbor dobrovolných hasičů Mezno, postavení pomníku padlým v 1. světové válce nebo třeba stavbu kulturního domu.

„Kromě toho však byly promítnuté i fotky ze soukromých zdrojů, které k naskenování zapůjčili místní obyvatelé. Jednalo se o různorodou směsici vztahující se k životu v Mezně," upřesnila organizátorka.

Některé fotografie zachytily fotbalisty, jiné zase myslivecké hony, dobrovolné hasiče i hasičky, pracovní vytížení v JZD Mezno, rodiny i lidí z první poloviny minulého století.

„Cílem akce bylo připomenout si, jak se v Mezně žilo. Díky zúčastněným pamětníkům se podařilo většinu fotek „oživit", přiřadit událost i přibližnou dobu vyfocení a pojmenovat lidi na fotce zachycené," uvedla  Iva Vančurová.

Při dalším promítání se hodlá Mezeňák o.s. věnovat jen jednomu tématu. Fotbalistům, hasičům, myslivcům nebo masopustu.

„Věříme, že i další občané prohlédnou zásuvky a své fotky z nich zapůjčí k oskenování a společnými silami se nám podaří zachytit život v Mezně v průběhu let minulých," požádala Iva Vančurová.