I letos se les nad studánkou proměnil v improvizovanou koncertní síň. Hudební program byl v režii místních dětí a kapely Vranovanka.

O slavnostní otevření se postaral laicky kazatel Českobratrské církve evangelické René Hudec, který přečetl úryvky z Bible, a římskokatolicky kněz Martin Janata. Ten po společné modlitbě pokropil všechny přítomné vodou z posvěcené studánky.

Akce potom pokračovala na návsi lidovou veselicí, pod hudební taktovkou Vranovanky.