Na koncertu s názvem Pocta Paganinimu zazněli nejen skladby fenomenálního Itala, ale také soubor skladeb Johanna Sebastiana Bacha a dalších významných skladatelů. Koncert je jedna z mnoha akcí, které zde pořádá Zemská stavovská rodová unie Benešov. Výtěžek z akce putuje na obnovu kostela a jeho okolí.